BE TV – 09/11/2004

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een man die zegt : « Ce décalage d'une heure, c'est formidable. Ma femme et moi on a retrouvé le temps, ben de se parler » terwijl men op de achtergrond meermaals het geluid hoort van een servies dat stukgegooid wordt en een vrouw die zegt : « Y en a marre ». De man : « Un peu moins fort chérie, je parle ». Vrouwenstem : « Be un plus une heure, c'est BeTv avec une heure de décalage. Pour les repas, pour coucher les enfants ou simplement se parler ». Mannenstem : « BeTv déchaînez-vous. Oui déchaînez-vous». Vrouwenstem : « foncez découvrir l'offre BeTv, vous verrez que les premiers seront les premiers ».

Motivering van de klacht(en)

Deze spot kleineert de vrouw en haar rol als partner. Zij wordt herleid tot een negatieve karikatuur terwijl de man blijkbaar enorm veel geduld heeft. Deze spot is degraderend, onaanvaardbaar en van slechte smaak.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat d.m.v een een humoristische knipoog het de bedoeling is om een voordeel van BeTv in de verf te zetten. Hij benadrukte dat het geenszins zijn bedoeling was om de rol van de vrouw als partner te kleineren en dat zijn bezorgdheid om op dit punt te anticiperen ervoor gezorgd heeft dat hij in dezelfde campagne andere creaties voorzien heeft die vrijwillig het tegenovergestelde uitspelen. Hij stelde tevens dat humor een moeilijk te hanteren wapen is in de reclame en het moeilijk is om iedereen met hetzelfde aan het lachen te brengen.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury vastgesteld dat de spot in kwestie een duidelijk karikaturaal karakter vertoont hetgeen met zich brengt dat vermeden wordt dat het grote publiek deze spot letterlijk zou opvatten. Zij heeft gemeend dat gelet op deze context, de spot geen kleinerend beeld weergeeft van de vrouw, noch haar waardigheid aantast. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: Betaal TV
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/11/2004