BE TV – 09/05/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv-Spot toont fragmenten uit de serie “Desperate Housewives 3”. Mannenstem : « La nature se réveille. De belles plantes apparaissent. On se débarrasse des mauvaises herbes. L'atmosphère se réchauffe. La sève monte et on se dit qu'il est temps de vider son grenier ».
Vrouwenstem : « Sur BeTV le printemps c'est la saison des séries avec les nouvelles saisons de Desperate Housewives, Rome, Nip/Tuck et toujours le meilleur du cinéma et du sport ». Tekst : « Séries, cinéma, sport. BeTV. Déchaînez-vous www.betv.be ». Vrouwenstem : « Actuellement BeTV est gratuit jusqu'en juillet ». Tekst : « Gratuit jusqu'en juillet*. *Offre soumise à conditions. BeTV est disponible en exclusivité sur le câble ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat betwistbare scènes :
- een scène met een dubieuze smaak : een vrouw die het deken optilt van een man die in een ziekenhuisbed ligt
- een compleet aanstootgevende scène : een man neemt een vrouw met een arm en een been vast om haar uit de auto te sleuren en laat haar achter naast de weg.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij deze reactie betreurt daar hij meent dat deze spot duidelijk gebruik maakt van overdreven humor die eigen is aan het merk BeTv. De spot steunt op de serie Desperate Housewifes die, op satirische en humoristische wijze, het dagelijkse leven van vijf vrouwen beschrijft.
Bijgevolg, herneemt de spot enkele karikaturale fragmenten uit deze serie waaraan hij overdreven commentaar heeft toegevoegd. Hij is van oordeel dat de aard van de spot derhalve duidelijk is : de satirische kracht en humor van het programma aantonen. Hij voegde eraan toe dat het nooit zijn bedoeling was om de vrouw in vernederende omstandigheden voor te stellen en stelde dat de acteurs in de serie soms ook in een ongunstig daglicht worden voorgesteld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot bepaalde fragmenten uit de serie “Desperate Housewives” herneemt en dat het duidelijk is dat het om humoristische en karikaturale scènes gaat teneinde de serie in kwestie te promoten. Rekening houdend met deze context, was de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren, noch om gepercipieerd te worden als een aanzetting of banalisering van geweld.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: Betaal TV
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/05/2007