BE TV – 05/05/2010

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een interview horen met een veteraan van ‘The Pacific’. Men hoort een getraumatiseerde persoon aan het woord, die het verhaal vertelt van de oorlog in de Stille Oceaan. Hij sluit af met de bemerking dat het ergste van alles het ogenblik was waarop zijn vrouw hem riep voor het eten, en hij de tv moest uitzetten.

Motivering van de klacht(en)

Klager vindt dat deze reclameboodschap van geen enkel respect getuigt voor de oudstrijders (recente conflicten inbegrepen), die zwaar getraumatiseerd zijn door hun ervaringen op het slagveld, en voor families die ouders of kinderen hebben verloren in de strijd. Dit oorlogstrauma vergelijken met het moeten uitzetten van de televisie is schaamteloos, oneerbiedig, en beneden alle peil.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne van Be tv de schijnwerpers richt op een sterke nieuwe reeks over de geschiedenis van de oorlog in de Stille Oceaan. De reclameboodschap staat dus rechtstreeks in verband met het hoofdthema van de reeks. Het is inderdaad zo dat de geschiedenis en de belevenissen van de mensen die in de oorlog gevochten hebben, zeer pijnlijk zijn. Er valt dus heel wat te vertellen, want deze mensen zijn voor het leven getekend.

In geen enkel opzicht heeft de adverteerder de bedoeling gehad oneerbiedig te zijn tegenover de oudstrijders en hun familie. Wel integendeel, de reeks (en de campagne) wil juist in herinnering brengen hoe rauw de werkelijkheid was van deze in alle opzichten onvergetelijke oorlog.

Juist om te benadrukken dat het over reële feiten gaat, heeft hij willen aantonen in welke mate deze reeks de kijkers zal weten te boeien. De kijker wordt a.h.w. ondergedompeld in de beklijvende werkelijkheid, en het is geen enkel opzicht de bedoeling afbreuk te doen aan de belevenissen van de oudstrijders of die te minimaliseren. De adverteerder legt er de nadruk op dat hij nooit het trauma van de oorlog heeft willen vergelijken met het uitzetten van de televisie, en biedt zijn verontschuldigingen aan voor het geval zijn spot ongewild ongenoegen heeft teweeg gebracht.

Ten slotte laat hij weten dat deze spots in de toekomst niet meer uitgezonden zullen worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een gevoelig onderwerp aansnijdt, te weten de belevenissen van oudstrijders.

Desalniettemin is de Jury van mening dat, rekening houdend met de totaliteit van de radiospot in kwestie en met de gebruikte toon, het duidelijk is dat het gaat om een scène die de reeks in kwestie wil promoten en die niet letterlijk dient opgevat te worden. Rekening houdend met deze context, is de Jury van mening dat deze spot niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren of om opgevat te worden als zijnde denigrerend voor oudstrijders.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: 'The Pacific'
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/05/2010