BE TV – 02/01/2007

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een vrouw die tijdens de kerstperiode op een voetpad wandelt langsheen geparkeerde wagens. Ter hoogte van de slee van de kerstman met rendier houdt ze halt. Ze kijkt om zich heen, neemt haar sleutel uit haar handtas en maakt een kras (van achter tot vooraan) op de slee van de kerstman en wandelt tevreden weg. Tekst + stem van een vrouw : “Il est vivement conseillé d'offire Be tv à Noël, surtout que vous profitez de Be Premium et de plus de 40 chaînes thématiques gratuitement jusqu'en mars et en plus tous les frais d'accès sont offerts. Ce serait impardonnable de rater ça”. Het logo van Be tv verschijnt met de tekst “Déchaînez-vous. www.betv.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is immoreel, onverantwoord en schandalig. Zij zet aan tot strafbare daden. Indien dit humor is, weet dan dat kinderen onder de 14 jaar de boodschappen letterlijk opvatten. Bovendien, indien men een geschenk ontvangt dient men in eerste instantie te bedanken en zich niet wreken omdat men iets anders verwacht had.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot gebruik maakt van parodie en overdreven humor hetgeen eigen is aan het merk BeTV. De adverteerder legde uit dat hij niet meer reacties ontvangen heeft dan gewoonlijk en uit de peilingen die hij voorafgaandelijk liet uitvoeren gebleken is dat het parodistische karakter duidelijk waarneembaar was voor de ondervraagde personen.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat de afbeelding van een vrouw die zich schuldig maakt aan vandalisme, vooral in combinatie met de slogan “Déchaînez-vous”, niet getuigt van een juist maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context waarin vandalisme deel uitmaakt van de actualiteit, heeft zij gemeend dat deze spot op onterechte wijze deze problematiek banaliseert. De Jury heeft er nota van genomen dat “overdreven humor” eigen is aan het merk BeTV, maar merkte dienaangaande op dat consumenten niet altijd het geheel van de campagne hebben gezien en dat zij er niet noodzakelijkerwijs kennis van hebben dat dit bijzonder karakter eigen is aan de zender in kwestie (nl. de niet geabonneerden). De Jury heeft herinnerd aan haar regels inzake humor in reclame die bepalen dat het gebruik van humor in geen geval de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en dus niet voor gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de wet of met de regels van de reclame-ethiek.
Rekening houdend met het feit dat de spot beëindigd is en op basis van artikel 1, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, van art. 1 van de code voor reclame-ethiek (CSA), alsook de regels inzake humor in reclame, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spot in de toekomst niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij deze spot niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: Abonnement
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/01/2007