BE-MOBILE – 28/12/2011

Beschrijving van de reclame

Eén van de radiospots begint met de uitspraak “Files, dat is voor mij verleden tijd”, waarna een beschrijving volgt van een ingewikkelde reisweg met diverse ongebruikelijke vervoersmiddelen, om uiteindelijk op het werk te geraken.
Voice-over (in beide spots): “Download de App van Touring Mobilis op je smartphone. Zo vermijd je niet alleen files en ongevallen, je weet ook meteen waar er geflitst wordt.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dit de meest leugenachtige reclame ooit. Als dit waar zou zijn, dan volstond het dat iedereen de App plaatst en het fileprobleem is opgelost. Voor iemand die vaak in files staat is dit hemeltergend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn reclame weggebruikers informeert over de mogelijkheid om deze applicatie te installeren op hun smartphone en zo beter geïnformeerd de weg op te gaan. In de reclame wordt nergens vermeld dat de adverteerder files oplost. Wel tracht hij de weggebruiker door middel van zijn applicatie maximaal te informeren over de actuele verkeerssituatie. Dit geeft de reiziger de mogelijkheid om zijn reisroute aan te passen (en zo files te vermijden) of alternatieve vervoerswijzen te selecteren.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat de tekst die in het begin van de spot wordt uitgesproken, beginnend met “Files, dat is voor mij verleden tijd”, dermate overdreven is en dat de in de spot ten tonele gevoerde situatie zo absurd en irreëel is, dat dit gedeelte van de spot door de gemiddelde consument niet letterlijk zal worden genomen.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de voice-over van de spot slechts vermeldt dat de applicatie toelaat om files te vermijden. Nergens in de spot wordt er beweerd dat het systeem in kwestie toelaat om alle files op te lossen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclameboodschap niet van aard is om de consument te misleiden over de mogelijkheden van de applicatie met betrekking tot het fileprobleem.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BE-MOBILE
Product/Dienst: Touring Mobilis applicatie voor smartphone
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/12/2011