BE-MOBILE – 01/02/2017

Beschrijving van de reclame

Radiospot 1:

« Un véritable spécialiste de l’info routière, qui grâce aux toutes dernières technologies et à des infos trafic en temps réel, vous guidera encore mieux. Un spécialiste pour éviter files, accidents, radars et contrôles. Un spécialiste qui connait la Belgique comme sa poche et qui en plus tient dans votre poche. Ce spécialiste, c’est Touring Mobilis. L’application mobile qui vous aide à rester mobiles.
Téléchargez-la dès maintenant et profitez gratuitement et sans engagement de toutes nouvelles fonctionnalités pour circuler encore plus facilement !
Touring, plus rien ne vous arrête. »

Radiospot 2:

« La fin des embouteillages, ce n’est pas pour demain. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à y perdre votre temps tous les jours. Avec la nouvelle version de Touring Mobilis, vous éviterez encore plus efficacement les files, les accidents, les radars et les contrôles. Tout cela grâce à une mise à jour intégrant l’utilisation de nouvelles technologies et des informations précises en temps réel.
C’est pour cela que depuis 20 ans, Touring Mobilis est votre meilleur partenaire sur la route.
Téléchargez l’app Touring Mobilis dès maintenant et profitez de ses nouvelles fonctionnalités gratuitement et sans engagement !
Touring, plus rien ne vous arrête. »

Radiospot 3:

« Une fois que vous êtes dans les embouteillages, il est trop tard pour faire marche arrière.
Avec l’app Touring Mobilis, vous êtes avertis des dernières infos routières, et savez comment éviter les files, accidents, radars et contrôles. Et si - pas de chance - vous êtes bloqués malgré tout, vous savez précisément pour combien de temps vous en avez.
En plus, vous bénéficiez d’une mise à jour importante, utilisant les toutes dernières technologies pour des infos encore plus précises !
Téléchargez sans engagement notre app Touring Mobilis.
Et en plus, elle est gratuite.
Touring, plus rien ne vous arrête. »

Radiospot 4:
« La nouvelle version de Touring Mobilis est disponible !
Votre application d’info trafic préférée a été largement améliorée et utilise désormais les toutes dernières technologies pour vous faire éviter les files, accidents, radars et contrôles. Ce n’est pas pour rien qu’elle fait l’unanimité dans toutes les rédactions d’info-trafic.
Et le plus beau dans tout ça, c’est que l’app Touring Mobilis est gratuite et le restera !
Installez l’app Touring Mobilis dès aujourd’hui et restez mobile !
Touring, plus rien ne vous arrête. »

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat op de dag van de opening van het Autosalon waar constructeurs de nadruk leggen op systemen ter ondersteuning van het besturen en systemen om ongevallen te voorkomen en op de dag waarop een grote campagne voor verkeersveiligheid begint, de adverteerder reclameslogans op de radio laat verspreiden die onder meer hun applicatie aanprijzen die kan helpen om radars te ontwijken. Volgens hem druist deze reclame in tegen het respect voor de wegcode en is deze zelfs strijdig met de in de nieuwe wetten inzake reclame op het vlak van voertuigen en verkeersveiligheid vereiste ethiek.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn campagne informeert over alle facetten van de mobiliteit en de verschillende functionaliteiten meldt (files, ongevallen, radars en controles) die legaal aangeboden worden door alle spelers in de navigatie en verkeersinformatie.

Radarinformatie maakt integraal deel uit van deze verkeersinformatie. De aankondiging van radars is tevens ingebouwd in de meeste moderne wagens en maakt deel uit van de functionaliteit van vrijwel elke navigatie- of verkeersapp voor smartphones.
Vaste radars en trajectcontroles worden op de autowegen systematisch aangekondigd via borden en maken meer dan 90% uit van de radarcontroles. Voor deze en tevens de mobiele radars betekent de aankondiging bij de gebruikers van Touring Mobilis vaak een veiliger en preventief rijgedrag gedurende een veel langere periode dan het moment van de werkelijke controle. Ook is de aankondiging van mobiele radars altijd indicatief. De auditieve aankondiging van radars vermijdt bovendien bruusk remmen door chauffeurs.
De politiediensten zelf kondigen ook sommige radarcontroles aan en uit onderzoek blijkt dat deze gemengde aanpak (zowel aangekondigde als onaangekondigde controles) voor gevolg heeft dat het aantal lichte en zware snelheidsovertredingen niet alleen daalt waar controles zijn aangekondigd (respectievelijk met 18,8% en 42,7%), maar ook daar waar onaangekondigde controles worden uitgevoerd (respectievelijk met 15,2% en 36,3%). Niet-exhaustieve aankondiging van snelheidscontroles heeft m.a.w. een zeer ruim preventief effect op het rijgedrag.

De spots zijn trouwens absoluut niet specifiek toegespitst op het aankondigen van radars maar maken gewag van het totaalpakket van functionaliteiten die beschikbaar zijn in de nieuwe applicatie. De campagne zet op geen enkele wijze de automobilisten aan om controles te ontwijken. De adverteerder heeft als ambitie de veiligheid op de weg ten allen tijde te verbeteren.

De adverteerder heeft ook meegedeeld dat het woord “controles” in zijn reclame enkel slaat op mobiele flitscontroles en vaste trajectcontroles en op geen enkel ogenblik op alcoholcontroles die op geen enkele wijze worden gecommuniceerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots reclame maken voor de nieuwe applicatie van de adverteerder door onder andere te vermelden dat deze toelaat “d’éviter files, accidents, radars et contrôles”.

De Jury is van mening dat de functionaliteit die toelaat om radars te vermijden slechts één aspect is dat ter sprake wordt gebracht tussen andere aspecten die zorgen voor vlotter en veiliger verkeer.

Ze is derhalve van oordeel dat de campagne de nadruk legt op de verbetering van de mobiliteit en automobilisten niet aanzet tot het begaan van overtredingen van de verkeers- of andere regels.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury eveneens genoteerd dat het woord “controle” verwijst naar snelheidscontroles en niet naar alcoholcontroles en dat de applicatie waarvoor reclame gemaakt wordt bovendien niet toestaat om de aanwezigheid van alcoholcontroles te melden.

De Jury heeft een advies gevraagd aan het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) met betrekking tot de functie voor het melden van snelheidscontroles. Het BIVV deelde mee dat boodschappen die snelheidscontroles melden een efficiënte manier kunnen zijn om ervoor te zorgen dat bestuurders hun gedrag aanpassen op plaatsen waar controles worden uitgevoerd om het risico op ongevallen te verminderen. Het BIVV deelde eveneens mee dat het melden van deze controles niet illegaal is.

Rekening houdend met wat voorafgaat en het feit dat de functionaliteit voor het melden van radars en snelheidscontroles een preventieve rol kan spelen en niet illegaal is, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BE-MOBILE
Product/Dienst: Touring Mobilis applicatie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/02/2017