BCC – 23/09/2008

Beschrijving van de reclame

Op de site BBC Corporate worden volgende gegevens over de Related Card vermeld:
«La carte de crédit pour les dépenses personnelles de vos collaborateurs »
« La Related Card permet aux titulaires d’une Corporate Card de payer leurs dépenses privées. »

Motivering van de klacht(en)

Wanneer men het voordeel vraagt van de Related Card (in vergelijking met de Corporate Card) krijgt men het antwoord dat sinds 1 mei BBC Corporate alle Related Cards geanulleerd heeft en dat ze er geen meer uitgeven. Het aanbod verwijst naar geen enkele vorm van discriminatie (een beslissing tot eenzijdig aanvaardig van BCC bijvoorbeeld). De site dient gecorrigeerd te worden want het gaat om een leugenachtige advertentie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verduidelijkte dat hij altijd aan zijn klanten een Related Card verbonden aan een Corporate Card aanbiedt en dat de aanleiding van het misverstand allicht komt doordat ze op 1 mei 2008 aankondigden dat ze stopten met hun ‘portefeuille’ van privé kaarten (individuele kaarten bestemd voor persoonlijke uitgaven van particuliere personen). Hij voegde er aan toe dat de Related-kaarten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik maar dat ze aangeboden worden door werkgevers aan hun werknemers en dat ze altijd verbonden zijn aan een Corporate kaart (het bedrijf is de directe klant, wetende de werkgever, die beslist op welk type kaart zijn medewerkers recht hebben).

Wat betreft de betwiste tekst, benadrukte de adverteerder dat, in de titel, in de tekst en in het technische fiche “la carte de crédit pour les dépenses personnelles de vos collaborateurs” vermeld staat, wat wil zeggen dat men eerst een Corporate Card nodig heeft en dat de vraag uitgaat van het bedrijf en niet van de medewerkers.
Daarna stelde hij voor, teneinde verdere misverstanden te vermijden, om een zin op de site toe te voegen die vermeldt dat de beslissing om een Related card aan te schaffen voor zijn medewerkers genomen word door het bedrijf zelf.

Jurybeslissing

De Jury nam er nota van dat BCC alleen een Related-kaart aan- biedt verbonden aan een Corporate-kaart maar dat ze sinds 1 mei gestopt zijn met hun ‘portefeuille’ met privé-kaarten bedoeld voor de privé-uitgaven van particulieren.

De Jury noteerde tevens dat de Related-kaarten ook bestemd zijn voor persoonlijk gebruik maar dat ze aangeboden worden door de werkgevers aan hun medewerkers en dat ze verbonden zijn aan de Corporate-kaarten. Het aanbod van BCC is een B2B aanbod, dus alleen gericht op ondernemingen.

Tegenwoordig, dient men vooreerst een Corporate-kaart te bezitten en een aanvraag voor het verkrijgen van een Related –kaart gaat uit van het bedrijf en niet van de werknemers.

De Jury spreekt zich positief uit toz van het voorstel van de adverteerder om een zin op de site toe te voegen waarin staat dat de beslissing voor het aanbieden van een Related-kaart aan hun medewerkers door bedrijven genomen worden. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BCC
Product/Dienst: Related Card
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/09/2008