BATIBOUW/FISA – 28/02/2007

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een gesprek tussen 2 mannen.
Man 1 : “En is alles goed verlopen ?”.
Man 2 : “Met de moeder is alles OK”.
Man 1 : “En het kleintje ?”
Man 2 : “Rood, dieporanje rood”.
Man 1 : “Oei, toch niet door de navelstreng ?”.
Man 2 : “Neen, neen hij weegt 1 kilo, is 22 cm”.
Man 1 : “Oh neen, oh God neen”.
Man 2 : “Hij is wel nogal hoekig”.
Man 2 : “hij is toch niet abnormaal ?”.
Man 2 : “Neen, neen hij is mooi. Het is een volkomen normale baksteen”.
Man 1 : “Een baksteen ?”.
Man 2 : “Een baksteen ja”.
Mannenstem : “Bouwen aan geluk op Batibouw. Van 24 februari tot 4 maart. Met de steun van Casas, immospot, Radio 2 en Vitaya. 2 % korting als je bestelt via Batibouw.com”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van weinig respect ten aanzien van de geboorte en van kinderen met een afwijking.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat sedert 3 jaar, Batibouw een gerichte communicatie heeft uitgewerkt die toegespitst is op de zwangere vrouw, symbool van het eerste huis en dat iedereen het logo van Batibouw kent (schilpad bestaande uit bakstenen). Uitgaande van deze communicatiethema's, werd een radiospot bedacht die de bekende uitdrukking “Elke Belg heeft een baksteen in de maag” in scène zet. Deze radiospot neemt deze uitdrukking letterlijk en beschrijft de geboorte van deze baksteen die elke Belg geacht is te hebben. Het gaat om een komische benaderingswijze die alledaags is voor de Belgische cultuur en dus figuurlijk wordt opgevat. Hij heeft uitgelegd dat men het geenszins mag zien als het bespotten van een kind met een afwijking.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze spot niet van de beste smaak getuigt, in het bijzonder ten aanzien van personen die problemen hebben ervaren tijdens de bevalling (gehandicapt kind, doodgeboren kind….) alsook ten aanzien van personen die geen kinderen kunnen krijgen. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken ten nadele van de reclame, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: BATIBOUW/FISA
Product/Dienst: Batibouw
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  28/02/2007