BASIC-FIT – 25/09/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
“Wij zijn open voor iedereen met 4 armen, 4 benen en 20 tenen. Bon, dus voor iedereen die met 2 komt fitnessen. Basic Fit, open to all. Nieuwe duo-formule voor 29,99€ per maand. (…)”.

Motivering van de klacht(en)

Bij de klager en zijn gezin kwam de spot heel discriminerend over naar mensen met een handicap toe, alsof zij niet gewenst zijn bij Basic-Fit. Hij begrijpt de beeldspraak maar vindt dat dit ook anders, op een meer inclusieve manier had gekund.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde het dat de reclamespot in kwestie als discriminerend is ervaren. Dit was zeker niet de bedoeling. Hij probeert juist aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van zijn diensten en clubs voor iedereen. Dit blijkt uit de boodschap van inclusie die centraal staat in de recente campagne en in de spot in kwestie: “open to all”. De boodschap maakt absoluut geen onderscheid tussen mensen in welke vorm dan ook. Na de tekst waarop de klacht betrekking heeft, wordt direct gezegd dat het voor iedereen is die met z’n tweeën komt fitnessen.
Van het maken van enig onderscheid is absoluut geen sprake. Integendeel, de adverteerder streeft juist toegankelijkheid ten opzichte van personen met een handicap na. Zo bestaat er de mogelijkheid voor personen met een handicap om een gratis begeleider mee te nemen naar de club wanneer zij begeleiding of hulp nodig hebben om de toestellen te gebruiken. Hij is dan ook van mening dat de reclamespot niet discriminerend is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat deze reclame voor de nieuwe duo-formule van de adverteerder voor iedereen die met 2 komt fitnessen aanvangt met de tekst: “Wij zijn open voor iedereen met 4 armen, 4 benen en 20 tenen.”.

De Jury is van mening dat het voldoende duidelijk is dat de reclame beoogt om op een humoristische wijze deze duo-formule in de verf te zetten, zonder zich daarom echter negatief of discriminerend uit te laten over personen die niet aan het geschetste beeld zouden beantwoorden, en dat de gemiddelde consument de reclame derhalve niet zal opvatten in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BASIC-FIT
Product/Dienst: Fitnessclubs
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/09/2018