BASIC-FIT – 15/09/2015

Beschrijving van de reclame

De TV-spot eindigt als volgt:
Voice-over: “Word nu lid en sport gratis tot 1 november. En dat voor maar 19,99 per maand. Schrijf je nu in op basic-fit.be.”

Tekst op het scherm: “Sport gratis tot 1 november.”, met rechts onderaan: “Voorwaarden op basic-fit.be.” en vervolgens “Voor €19.99 per maand.” (in een blauwe ster die wordt vastgehouden door een personage uit de spot), met daarbij het logo van de adverteerder en een verwijzing naar de website.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de boodschap van de reclame "Gratis sporten voor maar 19,99 euro per maand" en vertelt de adverteerder dus dat men gratis mag sporten maar dat men er wel voor moet betalen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclamespot eerst alle voordelen vertelt van een fitnesslidmaatschap bij Basic-Fit, dan zegt dat nieuwe leden gratis sporten tot 1 november, om te eindigen met het maandtarief. Hij is van mening dat het voldoende duidelijk is dat er bedoeld wordt dat men gratis sport tot 1 november, en dat men daarna maar 19,99 € per maand betaalt voor zijn fitnesslidmaatschap. De adverteerder verwijst ook naar zijn website waar het volgende vermeld wordt: “Betalende periode start na de gratis periode.”

Hij deelde tevens mee dat een lidmaatschap bij Basic-Fit een zekere periode (1 maand bij de FLEX-formule en 12 maanden bij de EASY- en SMART-formules) en een instapbijdrage omvat. De formules staan transparant uitgelegd op de website. Tijdens de actieperiode krijgt een nieuw lid een gratis periode bovenop de betalende periode: tot 31 oktober 2015 sport men gratis, de betalende periode gaat pas daarna in. De slagzin “word nu lid en sport gratis tot 1 november” moet men dus in die context zien. Het gratis sporten is niet vrijblijvend, maar is gekoppeld aan een betalend lidmaatschap (“word nu lid”) van minstens één maand.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot waarin onder meer het volgende wordt gezegd: “Word nu lid en sport gratis tot 1 november. En dat voor maar 19,99 per maand.”.

De Jury heeft er dienaangaande nota van genomen dat een lidmaatschap bij de adverteerder een instapbijdrage en een periodieke bijdrage omvat en dat, om aanspraak te kunnen maken op de aangekondigde niet-betalende periode, een betalend lidmaatschap dient te worden aangegaan.

Zij is van mening dat uit de bewoordingen van de spot onvoldoende duidelijk blijkt dat een betalend lidmaatschap dient te worden aangegaan om aanspraak te kunnen maken op het zogenaamde “gratis sporten tot 1 november”.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden en met name ten onrechte verwijst naar het “gratis” karakter van het sporten tot 1 november.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 5 en 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven en heeft de spot aangepast.

Adverteerder: BASIC-FIT
Product/Dienst: Fitnessclubs
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/09/2015