BASIC-FIT – 10/09/2014

Beschrijving van de reclame

De spot vangt aan met Rode Duivel Marouane Fellaini die het volgende zegt: “De Belgen komen weer thuis van een heel leuke vakantie. Dus mogen de vakantiekilo’s er weer af. Niets bijgekomen? Of Basic-Fit?”.
Er worden personen getoond die terugkeren uit vakantie en in twee rijen – een rij “Basic-Fit” en een rij “Niets bijgekomen - Not gained any weight” – aanschuiven bij de douane. Een vrouwelijke douanebeambte spreekt sommige mensen aan over het feit dat ze tijdens de vakantie bijgekomen zijn of niet en verwijst hen desgevallend naar de rij “Basic-Fit” om de vakantiekilo’s er af te fitnessen.
Vervolgens wordt een fitnessruimte getoond waarin personen aan het sporten zijn.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dit zeer grove reclame ten opzichte van mensen met een maatje meer dan 36. Ze noemen letterlijk mensen dik indien ze niet voldoen aan maatje 36! De klager vindt deze reclame uitermate beledigend en denigrerend; er is al genoeg te doen om mensen die gepest worden omdat ze een maatje meer hebben.

Volgens de klager rechtvaardigt de reclame discriminatie op basis van het uiterlijk door gebruik te maken van het beeld van een douanebeambte (vertegenwoordiger van het gezag) en een bekende sporter (die door velen ook bewonderd wordt) die bepalen of de mensen, al dan niet, een geschikt figuur hebben. Obesitas is een ziekte en de keten van sportzalen van Basic-Fit heeft deze niet te diagnosticeren of te verzorgen.

Standpunt van de adverteerder

Hoewel de adverteerder de aanleiding tot de klachten kan begrijpen, gaat hij niet akkoord met de redenering van de personen die de klachten ingediend hebben.
Zijn TV-spot viseert geen mensen met overgewicht, maar speelt in op het fenomeen dat mensen op vakantie vaak wat bijkomen. Ze bewegen vaak minder dan gewoonlijk en eten meer en ongezonder.
Dat mag ook best, want iedereen heeft al eens nood aan wat ontspanning en minder “overal op moeten letten”. Maar na de vakantie mogen die extra kilootjes er weer af, en daarvoor kan men bij Basic-Fit terecht.

Hij onderbouwt deze redenering met de volgende elementen:
• Er zijn twee rijen in de luchthaven, één voor wie op vakantie niets bijgekomen is en één voor wie wel wat bijgekomen is. In de beide rijen staan er mensen van alle soorten en gewichten.
• De douanebeambte in de spot past in de gebruikelijke luchthavencontext. Ze gaat op een spontane en vriendelijke manier om met de mensen in de rij.
• Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding bevestigde ook dat de spot geen mensen met overgewicht discrimineert.
• Er wordt ingespeeld op een gekend fenomeen: het televisiejournaal van RTL-TVI besteedde recent nog aandacht aan het kleine overgewicht waar vakantiegangers mee thuis komen.
• Ook in de fitnessclub worden mensen van alle soorten en gewichten getoond. Ook ‘magere’ mensen komen bij Basic-Fit sporten om de extra kilo’s van de vakantie weg te sporten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot waarin personen worden getoond die terugkeren uit vakantie en een vrouwelijke douanebeambte sommige mensen aanspreekt over het feit dat ze tijdens de vakantie bijgekomen zijn of niet en hen desgevallend verwijst naar de rij “Basic-Fit” om de vakantiekilo’s er af te fitnessen.

De Jury heeft vastgesteld dat zowel in de beide rijen als in de fitnessruimte die nadien wordt getoond mensen van verschillende gewichten en leeftijden worden getoond en dat niet wordt verwezen naar een bepaalde maat of naar het fenomeen van obesitas.

De Jury is van mening dat de spot duidelijk betrekking heeft op mensen die tijdens hun vakantie wat zijn bijgekomen.

De Jury is eveneens de mening toegedaan dat de spot noch deze personen, noch personen met overgewicht negatief in beeld brengt en hen evenmin stigmatiseert.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een bepaalde groep van personen te kleineren en niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

De Jury is eveneens van oordeel dat de TV-spot geen blijk geeft van discriminatie en niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BASIC-FIT
Product/Dienst: Fitnessclubs
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/09/2014