BASIC-FIT – 08/05/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de homepage van de website bevatte een afbeelding van een sportende vrouw met daarbij de tekst “Schrijf je nu gratis in & sport 6 weken gratis!”.  
Daaronder de keuze tussen 2 opties – “Comfort” en “Premium” – waarbij onder beide onder meer vermeld staat: “Inschrijfgeld (doorgestreepte bedrag €39.99) Gratis” en “Sport 6 weken gratis!”.  
Bij doorklik op de knoppen “Kies comfort” en “Kies premium” verscheen bovenaan het scherm de vraag “Meer betalen voor meer flexibiliteit?”, met daarnaast:  
“Flexibel contract  
Je lidmaatschap is ieder moment opzegbaar.  
+ €9,00 per 4 weken  
De promotie vervalt indien je kiest voor het flexibel contract”.  

Op de specifieke promopagina van de website eveneens de tekst “Schrijf je nu gratis in & sport 6 weken gratis!”, met daaronder:  
“Krijg je al goesting om te komen sporten bij Basic-Fit? Word nu ook lid en sport 6 weken gratis!* Dus op naar Basic-Fit en ga aan de slag! 
(knop “Direct lid worden”)  
* Actie geldig van 04/04/2019 tot en met 30/04/2019 bij aankoop van een Comfort- of Premium-lidmaatschap van 12 maanden. Betalende periode start na gratis periode.”.  

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat op de website van de adverteerder staat vermeld dat men wanneer men een lidmaatschap aangaat 6 weken gratis mag sporten, maar dat de realiteit heel anders is. Hij koos voor een formule die maandelijks opzegbaar is en ondervond dat men plots het dubbele lidgeld van zijn rekening haalde. Bij navraag vernam hij dat de promotie alleen geldt voor leden met een jaarabonnement. Volgens hem staat dit nergens op de website zo vermeld en gaat het dus om bedrieglijke reclame.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat met de reclame “sport 6 weken gratis” gedoeld wordt op een promotie die inhoudt dat als iemand zich op dat moment inschrijft, dat lid geen inschrijfgeld hoeft te betalen én geen lidmaatschapsgeld over de periode tussen de inschrijving en over een termijn van 6 weken. De kosten over deze periode worden dan ook gewoonlijk niet in rekening gebracht.  
Zoals echter uitgelegd aan de klager is deze promotie enkel geldig bij aankoop van een Comfort- of Premium-lidmaatschap van 12 maanden (en dus niet bij contracten van een kortere duur).  
In tegenstelling tot hetgeen beweerd wordt in de klacht blijkt dit volgens hem ook duidelijk uit de website. Daarnaast wordt op de inschrijfpagina heel duidelijk vermeld dat de promotie komt te vervallen bij de keuze voor een flexibel contract (een contract met een initiële duur van 4 weken).  
Het klopt dan ook dat de klager, na het flexibele contract te hebben gekozen, geen recht had op de promotie en daarom de gebruikelijke kosten moest betalen bij het afsluiten van zijn abonnement: (i) het inschrijfgeld t.w.v. EUR 19,99, (ii) de eerste 4 weken lidmaatschapsgeld t.w.v. EUR 19,99 (Comfort) of EUR 29,99 (Premium) en (iii) de toeslag van EUR 9,00 voor een flexibel contract. Dit bij elkaar komt neer op ongeveer “het dubbele lidgeld” zoals genoemd in de klacht. De adverteerder voegde toe dat deze kosten op een duidelijke manier herhaald worden voordat de klant overgaat tot betaling.  
Gelet op het bovenstaande stelt hij zich op het standpunt dat de consument voldoende duidelijk en juist wordt geïnformeerd over deze promotie, waardoor er geen sprake is van misleidende reclame.  

Ingevolge bijkomende vragen van de Jury deelde de adverteerder vervolgens tevens mee dat de inschrijfpagina op de website abusievelijk verwees naar een instapbijdrage van EUR 19.99, daar waar op dat moment een promo gold voor een instapbijdrage van EUR 0.00. Volgens de promoplanning had er op de website op het moment van de klacht geen instapbijdrage moeten staan bij het nemen van een Comfort-abonnement. Uit zijn systemen is gebleken dat dit achter de schermen wel goed is gegaan en dat hij nieuwe leden geen instapbijdrage heeft aangerekend bij het nemen van Comfort, met als uitzondering een aantal inschrijvers tijdens de overgangsperiode die uiteraard het bedrag gecrediteerd krijgen.  
Meer in het algemeen deelde de adverteerder echter mee dat de reclame “schrijf je nu gratis in en…” inderdaad niet strookt met de instapbijdrage van EUR 19,99 en dat hij zal zorgen dat de tekst zo snel mogelijk wordt aangepast naar “schrijf je nu in en…”.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft met name naar aanleiding van de klacht onderzocht:  

  • Of voldoende duidelijk uit de reclame bleek dat de promotie “sport 6 weken gratis” niet gold voor een flexibel contract;  

  • Of de vermelding “schrijf je nu gratis in (…)” misleidend was.  

Wat het eerste punt betreft, heeft de Jury er op basis van bij de ontvangst van de klacht genomen screenshots nota van genomen dat de reclame op de website bij het scherm waar gekozen kon worden voor de optie van een opzegbaar contract meteen zichtbaar en leesbaar vermeldde: “De promotie vervalt indien je kiest voor het flexibel contract”. Zij heeft er tevens nota van genomen dat op de promopagina op de website aan de hand van een asterisk zichtbaar en leesbaar vermeld werd: “Actie geldig (…) bij aankoop van een Comfort- of Premium-lidmaatschap van 12 maanden.”.  

De Jury is van oordeel dat de reclame aldus voldoende duidelijk maakt dat de geadverteerde promotie niet van toepassing is op opzegbare flexibele contracten.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Wat echter het tweede punt betreft, heeft de Jury vastgesteld dat op een screenshot waarnaar de adverteerder in zijn reactie verwees en op nadien tijdens de looptijd van de actie gemaakte screenshots de instapbijdrage bij de “Comfort”-optie niet langer als “Gratis” werd aangegeven, maar sprake was van een bedrag van €19.99 (naast het doorgestreepte bedrag €39.99).  

In dit verband heeft zij er ingevolge het bijkomende antwoord van de adverteerder vooreerst nota van genomen dat ingevolge een fout op de website abusievelijk werd verwezen naar een instapbijdrage van €19.99 terwijl op dat moment de promo van het gratis inschrijven diende te gelden (en dat dit bedrag bij een groep inschrijvers initieel foutief in rekening is gebracht maar zal worden teruggestort). Zij heeft er vervolgens echter tevens nota van genomen dat de tekst “schrijf je nu gratis in (…)” behouden is gebleven op de website voor deze periode waarbinnen volgens de promoplanning van de adverteerder slechts sprake was van een verminderde instapbijdrage voor de “Comfort”-optie.  

Op basis van de informatie waarover zij beschikt, is de Jury van mening dat de reclame op de website aldus minstens gedurende een bepaalde periode ten onrechte in het algemeen verwees naar het “gratis inschrijven”.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie, in de mate dat zij de bewering “schrijf je nu gratis in (…)” ook hanteerde in de hypothese waarbij een instapbijdrage van €19.99 is verschuldigd bij de “Comfort”-optie, van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden.  

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 5 en 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.  

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie reeds aangaf een fout te hebben begaan en de reclame op de website heeft aangepast.  

Adverteerder: BASIC-FIT
Product/Dienst: Fitnessclubs
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/05/2019