BASIC-FIT – 03/04/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man en een vrouw die een fitnessclub binnengaan. Een vrouwelijke coach neemt hen mee om een reeks oefeningen te doen. De man en de vrouw hebben het moeilijk maar wisselen blijken van verstandhouding uit met elkaar. Men ziet hen geleidelijk meer en meer in vorm komen en op het einde van de spot glimlachen ze.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt de vrouw herhaaldelijk gekleineerd (ze gebruikt bijvoorbeeld veel kleinere halters dan die van de man en ze ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van de oefeningen terwijl de man ze zonder problemen kan uitvoeren). Het belang van het uiterlijk wordt echt op de voorgrond geplaatst en dat kan mensen die complexen hebben over hun uiterlijk kwetsen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder leest twee argumenten in de klacht:
1. dat de figuur van de vrouw in de spot als zwakker zou worden voorgesteld;
2. dat de spot een negatieve impact zou hebben voor mensen met complexen over hun uiterlijk.

Voor het eerste argument is zijn antwoord dat hij enkel de realiteit toont in de spot. De twee personages hebben duidelijk evenveel moeite met de oefeningen, en moedigen elkaar aan om door te zetten. De vrouw gebruikt daarbij in één oefening kleinere gewichten, maar ook dat is de realiteit: vrouwen werken in een fitnessclub met kleinere gewichten dan mannen. Dat is deels verklaard door hun lichaamsbouw en biologische verschillen, en deels door een ander doel in de fitness. Veel mannen komen naar de fitness om hun spieren verder te ontwikkelen, terwijl er zo maar héél weinig vrouwen zijn. Zij willen vooral slank worden en blijven, en daarvoor ga je eerder langer trainen met kleinere gewichten.
De adverteerder vindt daarom niet dat zijn spot vrouwen als zwakker zou voorstellen, maar heeft net een man én een vrouw getoond die dankzij extra motivatie erin geslaagd zijn om hun doel te bereiken.

Voor het tweede argument is zijn antwoord dat het uiterlijk wel een rol speelt (net zoals zowat iedereen zijn of haar uiterlijk ook belangrijk vindt), maar dat er zeker evenveel een aspect van gezondheid speelt. Hij wil met de spot net tonen dat ook wie met wat overgewicht kampt welkom is in zijn club, en dat je met de nodige motivatie en ondersteuning ook je doel kan halen. De spot is visueel grappig, maar er wordt niet gespot met mensen met overgewicht. Zij worden aan het begin van de spot vriendelijk verwelkomd door het gezicht van het merk, en op weg gezet naar hun doel.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot waarin een vrouwelijke coach een man en een vrouw ontvangt in een fitnessclub.

De Jury is van mening dat getoond wordt hoe deze man en deze vrouw allebei inspanningen dienen te leveren en dat dit gebeurt in een sfeer van onderlinge verstandhouding. De Jury is eveneens van mening dat de spot mensen met overgewicht positief in beeld brengt.

De Jury is van oordeel dat de vrouw in deze reclame niet negatief wordt voorgesteld en dat dit evenmin het geval is wat mensen met overgewicht betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een bepaalde groep van personen te kleineren en niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BASIC-FIT
Product/Dienst: Fitnessclubs
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/04/2014