BASE – 27/11/2002

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vader die zijn zoon aanspoort om met zijn geweer het oog van de pluche beer van zijn zus te viseren en erop te schieten. Na het geweerschot is de vader verheugd en de moeder verontwaardigd. Vervolgens zegt een mannenstem : “Binnen mag men niet zomaar alles doen. Maar bellen wel. Dankzij een betere ontvangst binnen”. Hierna hoort men opnieuw een geweerschot, waarna de naam BASE wordt vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De kinderen hebben geen boodschap aan dit soort van reclame die aanzet tot geweld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot deel uitmaakt van een serie van 5 spotjes die op een absurde wijze activiteiten weergeven die niet binnenshuis mogen plaatsvinden, in tegenstelling tot een telefoongesprek op het netwerk van BASE. Hij benadrukte dat :
- de spot enkel verwijst naar onwaarschijnlijke omstandigheden van de jacht
- de moeder de houding van de 2 andere personages afkeurt
- de slogan op het einde van de spot preciseert dat men deze handeling niet moet nabootsen
- er hier geenszins wordt geraakt aan de fysische integriteit van de ouders en kinderen of de symbolisering ervan onder de vorm van een pop.

Jurybeslissing

Overwegende dat
- daar er geen beeld is, laat het medium radio meer ruimte aan de verbeelding (bv geweerschot die hier herhaaldelijk hoorbaar is)
- de spot ensceneert een kind dat raad gekregen heeft van zijn vader, zelfs als de moeder deze houding afkeurt
- de voorgedragen handeling verwijst naar een gewelddadige of minstens gevaarlijke gedraging, zelfs indien een speelgoedje als schietschijf gebruikt wordt dat de dierenwereld symboliseert,
heeft de Jury geoordeeld dat, welk ook de bedoeling van de spot mag zijn met verwijzing naar het onwaarschijnlijke karakter van de activiteit die binnenshuis wordt gehouden, dergelijke boodschap door de kinderen kan worden waargenomen op een wijze die indruist tegen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en die in strijd is met :
-art. 13 van de IKKcode
-art.27,4°van het decreet inzake audiovisuele materies in de Franse Gemeenschap
-art.4,3° van de code voor reclame-ethiek van de « Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ».

De Jury heeft derhalve de aanbeveling gedaan om deze spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat de spot niet meer zal worden verspreid.

Adverteerder: BASE
Product/Dienst: Mobilofonie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/11/2002