BASE – 25/11/2005

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een gesprek horen tussen een moeder en haar twee kinderen: Mama:
“Peter, Tim, wat zijn jullie aan het doen ? Jullie zien helemaal blauw.” Kinderen:
“Niks mama, wij doen een wedstrijdje onbeperkt adem inhouden.” Mama:
“Zijde gij zot geworden, ga liever onbeperkt bellen.” Tijdens deze scène horen we dat er klappen uitgedeeld worden.
Vervolgens vrouwenstem: “Met Base Unlimited bel en sms je onbeperkt van Base naar Base voor 25 euro per maand. Dus, iedereen wordt Base Unlimited. Ga snel naar een Base verkooppunt of surf naar base.be. Base: Freedom of Speech.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend gelet op het bestaan van een dergelijk spel in scholen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij het jammer vindt dat deze spot heeft kunnen shockeren, daar dit niet de bedoeling was. Hij bevestigde dat hij de radiozenders verzocht heeft de uitzending van de spot stop te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclameboodschap twee kinderen in scène zet die op realistische wijze een “spelletje” spelen dat erin bestaat zolang mogelijk de adem in te houden. De Jury is van oordeel dat het ongepast is om dergelijk gevaarlijk gedrag in scène te zetten en dat deze spot derhalve niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, en dit in het bijzonder ten aanzien van jongeren. Op basis van artikels 1, alinea 2 en 13 van de IKK Code en van artikel 13 van de Code voor Reclame-Ethiek (CSA), heeft de Jury de adverteerder aanbevolen de verspreiding van deze spot stop te zetten.
Daar de adverteerder de Jury had geïnformeerd over het feit dat de spot reeds werd stopgezet, heeft de Jury hem aanbevolen deze in de toekomst niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft laten weten de spot in de toekomst niet meer te zullen verspreiden.

Adverteerder: BASE
Product/Dienst: Base Unlimited
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/11/2005