BASE – 04/02/2003

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een toiletdame die aan een tafeltje zit en een kusje geeft aan een hondje dat zich in de armen bevindt van een man die naast haar staat. Er komt een man de trappen afgelopen die halt houdt voor de dame terwijl hij in zijn broekzak naar geldstukken zoekt. Ondertussen geeft de toiletdame een gedetailleerde uitleg over de verschillende tarieven voor het gebruik van het toilet, het wassen van de handen, de verschillende soorten toiletpapier, enz…
De man in kwestie kijkt verbaasd en hij neemt een lichtjes voorovergebogen houding aan die aantoont dat hij dringend naar toilet moet. Tekst : “Lucht het u op, ingewikkelde tarieven ? BASE. Wij houden het simpel”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt niet van goede smaak of artistiek gevoel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot een heel gewone situatie weergeeft die de betaling van een forfaitair bedrag impliceert. Hoewel banaal, wordt de afgebeelde situatie absurd omwille van de halsstarrigheid van de verantwoordelijke voor het onderhoud van de toiletten wanneer zij de structuur van de tarieven uitlegt terwijl haar klanten blijkbaar gehaast zijn. Hij heeft geopteerd voor een zeer typerend karakter die in een absurde situatie wordt geplaatst om de eenvoud van zijn tarieven in de verf te zetten. Hij benadrukte dat de beoordeling van de klager subjectief is en dat hij niet inziet op welk vlak dit soort van humoristische communicatie minder artistiek zou zijn dan andere.

Jurybeslissing

Het onderzoek van de Jury heeft geleid tot de vaststelling dat de spot in kwestie een duidelijk humoristisch en karikaturaal karakter heeft en de beschreven situatie absurd wordt voorgesteld.
Zij is van oordeel dat binnen deze context, de personen niet op een kleinerende of choquerende manier worden afgebeeld. Gelet op de doelstelling van de boodschap om de eenvoud van de tarieven in de verf te zetten en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BASE
Product/Dienst: Telefonie
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/02/2003