BASE – 02/12/2015

Beschrijving van de reclame

De spot toont een fietser die op een wegomlegging stuit. Hij neemt zijn smartphone en drukt op “nee” bij de vraag “mobiel internet activeren?”.
Vervolgens ziet men hem in een veld, terwijl hij van een blad van een boom eet en drinkt uit een vijvertje in een privétuin. Hij wordt door een vrouw weggejaagd uit deze tuin en vlucht over de omheining.

Gesproken tekst:
Fietser: “Ah, ik was toch hier gestart zeg. Ooh jongens, ik wil naar huis. Mmmm, mobiel internet? Nee nee nee, geen zotte kosten, kom. Goh, efkes doorbijten. Moeilijk gaat ook.”
Vrouw: “Hela, kss kss. Seg, hebde gij gene gsm? Gebruikt uwe gps eh!”
Fietser: “Ja, en over mijne limiet gaan zeker. Huh, zot.”
VO: “Ga helemaal mobiel. Word nu Base en krijg tot 31 december 25 GB mobiel internet. Go Mobile. Base.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt de mensen hier wijsgemaakt dat de fietsende man zijn GPS niet wenst te gebruiken om niet over zijn internetlimiet te gaan. Nochtans hebben mobiel internet en het GPS-signaal volgens hem weinig tot niets met elkaar te maken: zo haalt hij aan dat men niet online kan als men het GPS-signaal aanzet op zijn smartphone of tablet maar geen internet aanzet. Volgens hem gaat het dus om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de consument niet misleidt omdat het in de meeste gevallen zo is dat het GPS-systeem van een mobiele telefoon slechts nuttig werkt wanneer de telefoon beschikt over mobiele data waarmee de kaart van het gebied waar de consument zich bevindt wordt opgeladen.
GPS is een plaatsbepalingssysteem dat gebruik maakt van rond de aarde cirkelende satellieten en dat volledig zelfstandig functioneert. De GPS-functie werkt autonoom maar zij heeft slechts nut als er ook een kaart bij hoort die aan de consument aangeeft waar hij zich precies bevindt. Applicaties zoals navigatiesystemen werken slechts indien de telefoon over kaarten beschikt, zoals “Google Maps” dat op vele telefoons geïnstalleerd is en dat ook in de TV-spot wordt getoond. Dergelijke applicaties bieden verschillende mogelijkheden, zoals het aanduiden op de kaart waar men is, het voorstellen van de kortste of de snelste weg om naar een bepaalde plaats te gaan, het aangeven van het verkeer, etc.
Het is niet uitgesloten dat sommige consumenten met bepaalde toestellen hun kaart vooraf laden op hun telefoon. Indien de consument zijn kaart echter niet op voorhand heeft gedownload, heeft hij zijn mobiel internet nodig om de kaart te kunnen raadplegen. En ook de consument die de weg kwijtgeraakt is, zoals de fietser in de reclame, zal bijkomende gegevens moeten opladen van de kaart van de plaats waar hij zich bevindt na te zijn verloren gereden.
Gelet hierop kan er volgens de adverteerder in casu geen sprake zijn van enige misleiding van de consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie waarin een man weigert om zijn GPS te gebruiken om niet over zijn internetlimiet te gaan.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat, hoewel de GPS-functie an sich autonoom werkt, het in de meeste gevallen zo is dat het GPS-systeem van een mobiele telefoon slechts nuttig werkt wanneer de telefoon beschikt over mobiele data waarmee de kaart van het gebied waar de consument zich bevindt wordt opgeladen.

De Jury is van mening dat de spot op humoristische wijze het nut van mobiel internet beoogt te illustreren, zonder daarbij evenwel te claimen dat de consument in elk geval mobiel internet nodig heeft om een GPS-functie te kunnen gebruiken.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BASE
Product/Dienst: Mobiel internet
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/12/2015