BARTAN – 01/03/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Vandaag huwelijk Prins Filip & Mathilde” toont de advertentie een foto van Julia Roberts en Richard Gere met de tekst : “Ja, ik wil… gratis naar Runaway Bride”. Er wordt uitgelegd dat 2 gratis bioscooptickets kunnen gewonnen worden door tussen zaterdagochtend 8 uur en zondagavond 20 uur naar een 0900-nummer te bellen en één vraag te beantwoorden.

Motivering van de klacht(en)

Wedstrijd wordt beschouwd als een onaanvaardbare valstrik. Na het 0900-nummer 6 maal te hebben gebeld en de 3 mogelijke antwoorden te hebben meegedeeld, is het antwoord steeds dat de oproeper niet gewonnen heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij te goeder trouw is en liet weten dat hij beroep heeft gedaan op een externe onderneming die gespecialiseerd is in dit soort operaties en waar de computer de winnaars ad random selecteert uit de bellers die de wedstrijdvraag juist beantwoorden. Hij heeft aan de klager een cadeaucheque ter waarde van 2 filmtickets aangeboden.

Jurybeslissing

De Jury vestigde de aandacht van de adverteerder op het wettelijk verbod op kansspelen en zijn verantwoordelijkheid dienaangaande. Zij oordeelde bovendien dat uit de advertentie niet duidelijk blijkt dat een juist antwoord niet volstaat om te winnen en deed de aanbeveling om in de toekomst bij gelijkaardige acties duidelijk en ondubbelzinnig mee te delen op welke wijze de winnaars worden bepaald, teneinde ieder risico op verwarring te vermijden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij volledig te goeder trouw heeft gehandeld (eerste actie) en een derde heeft vertrouwd. Hij zal in de toekomst extra voorzichtig te werk gaan.

Adverteerder: BARTAN
Product/Dienst: JBC/Wedstrijd
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  01/03/2000