BANK CARD COMPANY – 25/05/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een telefoongesprek tussen 2 mannen :
X : « Met belastingsdienst Jacques Van Overpeemt”.
Y : “Met beenhouwerij Van Campen. Ik heb een vraag.
X : “Vraagt u maar”.
Y : “Ik kom juist terug van 3 weken seksvakantie in Rio. Kan ik dat inbrengen als kosten?
X : “U zit toch in de vleeswaren?
Y : “Ja, ja zeker”.
X : “Dan lijkt mij dat een typisch gevalletje van zakenreis.”
Y : “ Ah bedankt.
X : “ Zonder dank hoor.”
Andere mannenstem: “Was alles maar zo aanvaard als een Visa kaart”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is seksistisch en denigrerend voor de menselijke waardigheid. Bovendien maakt ze amalgaam van seksisme, aanzetten tot belastingontduiking en de financiële dienstverlening in dit land.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins de bedoeling was om seksistisch of denigrerend te zijn en evenmin om aan te zetten tot belastingsontduiking. Hij legde uit dat Visa werkt aan een ruimer gebruik van de kaart dan enkel in het buitenland of voor grote onverwachte uitgaven in eigen land en dat deze ruimdenkendheid het onderwerp van de reclamespots uitmaakt. Hij lichtte toe dat marktonderzoek (voor en na de creatie van de spots) aangetoond heeft dat het vooropgestelde doel het best kon bereikt worden via het aankaarten van maatschappelijke onderwerpen en via overdrijving. Hij stelde van oordeel te zijn dat de overdrijving in de betreffende spot meer dan voldoende duidelijk is opdat niemand zou denken dat Visa de situatie ernstig neemt. Hij bevestigde tevens dat de spot inmiddels niet meer uitgezonden wordt.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context waar sekstoerisme en belastingontduiking actueel zijn en verwerpelijke gedragingen uitmaken die raakvlakken hebben met de menselijke waardigheid en laakbaar/onwettig gedrag, is de Jury van oordeel dat deze spot kan gepercipieerd worden als het banaliseren van deze maatschappelijke onderwerpen en derhalve niet getuigt van voldoende zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, hetgeen strijdig is met de reclame-ethiek.

De Jury heeft er nota van genomen dat deze radiospot momenteel niet meer verspreid wordt. Echter op basis van de art. 1, al.2 en 4 al.1 en 3 van de IKK code , alsook art. 81,1 van de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en televisie heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze radiospot ook in de toekomst niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat deze spot ook in de toekomst niet meer zal gebruikt worden.

Adverteerder: BANK CARD COMPANY
Product/Dienst: Visa
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/05/2005