BANK BRUSSEL LAMBERT – 23/08/2001

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Woonkredieten en verzekeringen”, toont een advertentie een tekening van een huis in de vorm van een geopende omslag met als tekst : “Regel alles voor uw woning in 1 keer”. Beginnende met de woorden “U kan zich natuurlijk bezighouden met links en rechts te onderhandelen over uw hypothecaire lening, uw schuldsaldo- verzekering en nog andere partners zoeken om uw huis en familie te verzekeren”, nodigt de tekst uit om een raadgever van de BBL te contacteren om alles te weten over de woonkredieten en verzekeringen van de BBL. Onderaan ziet men het logo van de bank en het telefoonnummer van de bank info.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt noch het inschrijvingsnummer als tussen-persoon van de verzekering, noch de naam van de onderneming die deze dienst aanbiedt. De reclame schendt verschillende wettelijke bepalingen tot bescherming van de consument (Wet betreffende de handelspraktijken en wet betreffende de distributie van verzekeringen).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij erkende dat bepaalde wettelijke bepalingen (die van art. 6 van de wet van 24 maart 1995) niet vermeld werden in zijn reclame en dat hij de nodige maatregelen zou nemen om te verhelpen aan deze lacune, maar dat hij de toepasselijkheid van de WHPC betwist.

Jurybeslissing

Na onderzoek stelde de Jury vast dat de reclame niet vermeldt dat de adverteerder handelt als tussenpersoon, noch de identiteit vermeldt van diegene die handelt als verzekeraar, noch het inschrijvingsnummer in het register van de tussenpersonen vermeldt. Zij heeft de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door ze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te brengen.

Gevolg

In eerste instantie heeft de adverteerder bevestigd dat hij de toepasselijkheid van de bepalingen van de WHPC betwist, maar niet deze van art. 6 van de wet van 27 maart 1995 en hij de reclame in kwestie terugtrekt. Vervolgens heeft de adverteerder laten weten dat hij zijn voorbehoud aangaande de toepasselijkheid van de WHPC eveneens intrekt.

Adverteerder: BANK BRUSSEL LAMBERT
Product/Dienst: Woonkredieten en verzekeringen
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Andere
Datum afsluiting:  23/08/2001