BANDEN HERMAN – 25/09/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website van de adverteerder bevat een foto van een vrouw die alleen in ondergoed gekleed op haar knieën en handen op een band van een voertuig zit, voorovergebogen zodat de nadruk op haar boezem ligt, en in de lens kijkt.
Daarbij de volgende tekst: “Ook uw banden verdienen uw aandacht – Spring even binnen voor een nazicht”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar een eerdere Jurybeslissing met betrekking tot een analoog reclamespandoek van de adverteerder en hekelde het feit dat de afbeelding nog steeds wordt gebruikt op zijn website.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op een reclame die volstrekt analoog is aan het reclamespandoek dat eerder het voorwerp uitmaakte van een beslissing tot wijziging/stopzetting van de reclame die kan worden geraadpleegd op haar website (Banden Herman 12/06/2017) en dat de adverteerder in kwestie niet is ingegaan op haar verzoeken tot aanpassing van de website.

Zij heeft vastgesteld dat ook de reclame op de website van de adverteerder in kwestie een foto toont van een vrouw die alleen in ondergoed gekleed op haar knieën en handen op een band van een voertuig zit, voorovergebogen zodat de nadruk op haar boezem ligt, en in de lens kijkt, met daarbij de volgende tekst: “Ook uw banden verdienen uw aandacht – Spring even binnen voor een nazicht”.

De Jury is van mening dat het gebruik van de afbeelding van deze vrouw geen enkel verband vertoont met de betrokken dienst – bandenservice – en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouw in casu afgebeeld wordt en met de duidelijke seksuele toespeling, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Op basis van artikel 2, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) en punten 2, 3 en 4 van de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om ook de reclame op de website te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebrek aan positieve reactie van de adverteerder is het dossier ter kennis van de Raad voor de Reclame gebracht overeenkomstig artikel 11 van het JEP-Reglement.

Adverteerder: BANDEN HERMAN
Product/Dienst: Bandenservice
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/09/2019