BAM – 14/10/2009

Beschrijving van de reclame

Spot 1: Fijn Stof

Fijn stof. Dat is waar dat iedereen over praat wanneer het gaat over de Lange Wapper. Alle tegenstanders van de brug zijn ook hevige tegenstanders van fijn stof. En dat is maar goed ook, want wie is er nu voor fijn stof? Kijk: dit is de situatie van Antwerpen vandaag.Omdat bijna alle verkeer stilstaat en zoals je weet produceert fileverkeer meer fijn stof, hangt er boven Antwerpen een enorme stofwolk met pieken boven de knooppunten aan de E19, E313 en de Leien.
Om deze wolk weg te drijven, moeten we zo snel mogelijk alle verkeer aan het rijden krijgen. Hoe? Door de ring rond Antwerpen te vervolledigen met een brug bijvoorbeeld. Zorgt een brug dan niet voor fijn stof, vraagt u zich af? Uiteraard, alleen wordt het fijn stof door al dat rijdend verkeer veel meer verspreid, waardoor de concentratie boven de stad uiteindelijk daalt.
En wat dan met een tunnel? Daar zit je natuurlijk met dezelfde hoeveelheid fijn stof, alleen is die rond de in- en uitgangen, waar heel wat mensen wonen, een pak geconcentreerder. En dat is pas echt slecht voor de gezondheid. We moeten vooruit met ’t Stad. Liever vandaag dan morgen. En nu u daar mee over beslist, kunt u maar beter goed geïnformeerd zijn.
Weet waarvoor u stemt, want hoelang kunt u uw adem nog inhouden?

Aan het einde van de spot verschijnt het website-adres www.vooruitmetantwerpen.be met daaronder het logo van BAM.

Er is een gelijkaardige advertentie met als titel “Fijn stof tot nadenken”. M.b.t. de tunnel wordt in de advertentie het volgende gesteld: “En wat dan met een tunnel?” Daar zit je natuurlijk met dezelfde hoeveelheid fijn stof. Alleen is het een pak geconcentreerder, met pieken rond de tunnelmonden. En dat is pas écht ongezond.”

Spot 2: Werkgelegenheid

Voor wie het nog niet wist: ’t is crisis. Overal sluiten bedrijven hun deuren en daarvoor hoeft u niet eens ver te kijken. In de Antwerpse haven is de omzet dit jaar zienderogen gedaald. Het is dus hoog tijd om de jobs die er nu nog zijn, veilig te stellen. En dat kan, want Antwerpen ligt heel strategisch op de economische assen:Oslo – Lissabon en Moskou – Londen. Het enige nadeel is dat het stilstaand verkeer rond de stad de grote bedrijven tegenhoudt om te blijven investeren in Antwerpen. Laten we dus alstublieft zo snel mogelijk de ring vervolledigen. Enkel op die manier kunnen we de economie van onze stad verder versterken.
Als we morgen beginnen met het bouwen van een brug geven we rechtstreeks en onrechtstreeks een job aan meer dan 10 000 mensen. Maar als we de werken nu op de lange baan gaan schuiven, staan we binnen 10 jaar misschien allemaal op straat. Binnenkort kunt u mee beslissen over de toekomst van ’t Stad, dan kan u maar beter goed geïnformeerd zijn. Weet waarvoor u stemt, want we moeten vooruit met ’t Stad.

Aan het einde van de spot verschijnt het website-adres www.vooruitmetantwerpen.be met daaronder het logo van BAM.

Er is een gelijkaardige advertentie met als titel “Nu werken voor straks.”. M.b.t. de werkgelegenheid wordt in de advertentie het volgende gesteld: “Maar als we nog jaren moeten wachten op een uitweg uit het verkeersinfract, staat u tegen dan misschien zelf op straat.”

Spot 3: Masterplan Mobiliteit Antwerpen

Waar komt het idee voor de Lange Wapperbrug eigenlijk vandaan, vraagt u zich af. Wel, laten we even terug gaan in de tijd: in december 2000 geeft de Vlaamse overheid groen licht voor een van de grootste projecten in de Belgische geschiedenis: Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Dit moet er voor zorgen dat tegen 2014 Antwerpen uitgroeit tot een leefbare wereldstad. Dat betekent: meer dan 1 miljoen vierkante meter nieuwe groenzones, meer openbaar vervoer met acht nieuwe tramlijnen, meer dan 25 km aan nieuwe fietspaden, meer vervoer over het water. De heraanleg van de Singel, de kaaien en de leien en het vervolledigen van de ring.
Met deze aanpassingen wordt het stad een aangename metropool voor gezinnen en kinderen, ondernemers en havenarbeiders, fietsers en wandelaars. Kortom voor iedereen.
Sommige van deze projecten zijn al zichtbaar, maar om het geheel te realiseren moeten alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten.
En misschien vindt u de brug an sich geen goede oplossing, maar het is wel de belangrijkste schakel om Antwerpen te doen groeien, want zonder de oosterweelverbinding valt de ketting uit elkaar en blijven we nog jaren ter plaatse trappelen.
Binnenkort kunt u mee beslissen over de toekomst van ’t Stad, dan kan u maar beter goed geïnformeerd zijn. Weet waarvoor u stemt en surf naar www.vooruitmetantwerpen.be.

Aan het einde van de spot verschijnt het website-adres www.vooruitmetantwerpen.be met daaronder het logo van BAM.

Er is een gelijkaardige advertentie met als titel “Het Masterplan”.

Spot 4: Verkeer

Rijden in Antwerpen, dat is heel vaak stilstaan. Op de ring, in de Kennedy, op de Singel, in de konijnenpijp, op Linkeroever. En om eerlijk te zijn: als we niet snel iets ondernemen, belanden we straks in het grootste verkeersinfarct dat ons land ooit heeft gekend. Met alle ecologische en economische schade vandien en dan staan we niet meer stil, maar gaat het achteruit met Antwerpen.
We moeten vooruit en dat gaat het best met een brug, want dan heeft het verkeer uit het noorden makkelijk toegang tot de ring en vermijden we alle sluipverkeer in ’t stad, ook al het vrachtverkeer zal dan over de Lange wapper moeten. En zo kunnen de gewone auto’s makkelijk en veilig door de Kennedytunnel.
Bij het tunneltracé heb je enkel de twee in- of uitgangen, die heel ver uit elkaar liggen. Zo creëer je nog steeds sluipverkeer. Bovendien ligt de tunnel 50m diep en moet het vrachtverkeer klimmen om eruit te geraken. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar ook heel milieuvervuilend.

Binnenkort kunt u mee beslissen over de toekomst van ’t Stad, dan kan u maar beter goed geïnformeerd zijn. Weet waarvoor u stemt en surf naar www.vooruitmetantwerpen.be.

Aan het einde van de spot verschijnt het website-adres www.vooruitmetantwerpen.be met daaronder het logo van BAM.

Er is een gelijkaardige advertentie met als titel “Hoe kunnen we de mobiliteitsknoop ontwarren?

Spot 5: Veiligheid

Even tellen: Elke dag rijden er zowat 250 000 voertuigen over de Antwerpse ring. Dat is verschrikkelijk veel. Dus dan wil het al wel eens botsen. Gemiddeld 500 keer per jaar met veel materiele en spijtig genoeg soms fysieke schade.
En telkens met hetzelfde gevolg: een ring die weer eens helemaal vastzit. Bovendien zal de drukte de komende jaren met 30% toenemen, dan staan we niet meer stil, dan gaan we er op achteruit.
We moeten nu echt in actie schieten en dat kan als we morgen de ring sluiten met een brug, want dat is de slimste, snelste en vooral veiligste oplossing om met z’n allen terug in beweging te komen.
Slim: omdat de wapper dankzij het oosterweelknooppunt veel meer sluipverkeer uit de binnenstad zal halen dan het tunneltracé.
Snel: omdat de plannen enkel nog een “ok” nodig hebben en Veilig omdat een brug de beste garanties biedt om snel en efficiënt op te treden bij ongevallen.
Binnenkort kunt u mee beslissen over de toekomst van ’t Stad, dan kan u maar beter goed geïnformeerd zijn. Weet waarvoor u stemt en surf naar www.vooruitmetantwerpen.be.
Aan het einde van de spot verschijnt het website-adres www.vooruitmetantwerpen.be met daaronder het logo van BAM.

Er is een gelijkaardige advertentie met als titel “Voorrang aan veiligheid.”

Advertentie 6: Vooruit met Antwerpen

“Er is één ding waar we het allemaal over eens zijn : Antwerpen zit vast. En daar moet dringend iets aan gedaan worden of we gaan er met z’n allen op achteruit.
Maar laten we ons eerst even voorstellen. Wij zijn de mensen achter de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Kortweg : BAM.
U weet wel, die van die Lange Wapperbrug. Wij zijn een groep mensen die aangesteld zijn door de Vlaamse overheid met als doel van Antwerpen een stad te maken waarin het voor iedereen aangenaam wonen en werken is. Een stad met minder files, met beter openbaar vervoer en meer groen. En om eerlijk te zijn: we zijn goed bezig. Kijk maar naar de heraanleg van de Noorderlaanbrug of de groenprojecten op Linkeroever. Alleen zijn wij een pak minder goed als het op communicatie omtrent de Lange Wapperbrug aankomt. Wij hebben u te weinig geïnformeerd over onze plannen en wat u erbij te winnen heeft. Daarom zijn we overspoeld met bakken kritiek. Soms terecht, soms niet.

Toch zijn wij er 100 % van overtuigd dat het Oosterweeltraject het beste alternatief is voor Antwerpen. Daarom willen wij u volgende week elke dag informeren over ons plan om Antwerpen vooruit te helpen. Want binnenkort is het aan u om uw stem te laten horen. En dan kunt u maar beter goed geïnformeerd zijn. Zo weet u tenminste waarvoor u stemt.

Maandag in deze krant, het thema: fijn stof.
Heeft u nog vragen of wil u alles eens rustig herbekijken?
Surf dan naar www.vooruitmetantwerpen.be”

Onderaan bevindt zich een verwijzing naar de website www.vooruitmetantwerpen.be en het logo van BAM.

Motivering van de klacht(en)

1)In de cartoonachtige spotjes van BAM, alsook in de advertenties verschenen in kranten, worden hele en halve leugens verkondigd. De spotjes willen weergeven dat de Oosterweelverbinding het enige alternatief is om de Antwerpse verkeersknoop op te lossen. Inhoudelijk zijn deze spotjes hilarisch onzinnig. Hoe kun je bijv. hard maken dat het fijn stof uit Antwerpen verdwijnt na het bouwen van de Lange Wapper? Of dat heel Antwerpen werkloos wordt als de brug er niet komt? Of dat de heraanleg van de kaaien er niet komt als de brug er niet komt. Het enige doel is de Antwerpse gemeenschap om de tuin te leiden en aan te moedigen “ja” te stemmen bij de volksraadpleging op 18/10/2009.

2)Het spotje mbt de fijn stof problematiek laat zien hoe een hand een zwarte lijn trekt die het Oosterweeltracée vorm geeft « over de Schelde ». Men zegt hierbij dat het om een brug gaat en toont vervolgens het profiel van het viaduct over het Eilandje. Deze lijn is misleidend omdat nog steeds heel wat burgers niet weten dat het om een tunnel onder de Schelde en een viaduct over het Eilandje gaat. Vervolgens stelt men de tunnel van het Arup-Sum-tracée voor als een « slechts op twee plaatsen ventileerbare ondergrondse ». Deze twee plaatsen zouden gelegen zijn in dichtbevolkt gebied. Dit is fundamenteel onjuist. Bovendien vormt het afvoeren van slechte tunnellucht geen structureel probleem. In het spotje wordt deze materie voorgesteld als een onoverkomelijkheid. Uit ervaring is geweten dat elke tunnel voorzien wordt van voldoende ventilatiemogelijkheden. Meer nog, omdat men dankzij een tunnel de verontreinigde lucht kan opvangen, is men in staat er de juist « verwerking » aan te koppelen. Deze spotjes worden bekostigd met overheidsgeld. Het kan niet de bedoeling zijn dat de burger adhv dergelijke gelden foutief wordt ingelicht.

3)De advertentie is leugenachtig. Er staat zwart op wit gedrukt dat de tunnelmonden van het alternatieve Arup-Sum ontwerp in een dichtbevolkt gebied ligt, in een gebied waar veel mensen wonen. Dit is een huizenhoge leugen. Arup-Sum heeft er juist op gelet om de tunnelmonden zo ver mogelijk van bewoond gebied te houden.

4)De spotjes van BAM moeten aantonen dat de Lange Wapper brug het enige alternatief is om de verkeersknoop in Antwerpen op te lossen. Ondertussen is er echter een door de Vlaamse regering betaalde studie die aantoont dat er wel degelijk een alternatief is voor de Lange Wapper brug, namelijk een tunneltracé, bestudeerd en uitgewerkt door het gerenommeerde studiebureau Arup-Sum. BAM geeft door zijn voorstelling van de feiten een foutief beeld van de eigen oplossing (de brug) en vergelijkt deze met de tweede optie die op tafel ligt (de tunnel). De vergelijking is echter op vele punten niet correct en geeft aanleiding tot foute insinuaties. De publiciteit van BAM bevat manifeste onwaarheden. Zo heeft de voice-over in het reclamefimpje over fijn stof in het tunnelalternatief het over uitgangen, waar heel wat mensen wonen. Daarbij worden tekeningen van grote woongebouwen getoond, vlak naast de twee tunnelmonden. Er wordt hier maw gesuggereerd dat pal naast beide tunnelmonden van Arup-Sum zich dichtbevolkte stadsdelen bevinden. In werkelijkheid wonen binnen de 500m perimeter van beide tunnelmonden van Arup-Sum nul mensen. Volgens de bevolkingscijfers van de stad Antwerpen woont op 1 januari 2009 1/5 van de bevolking (=100.000 inwoners) in een buffer van 1500m van de viaduct Lange Wapper, terwijl maar 6000 inwoners binnen 1500m van de nieuwe bovengrondse infrastructuur van het Arup-Sum tracé wonen.

In het fimpje over mobiliteit worden de uitgangen van de Arup-Sum tunnel misleidend getekend aan het kruispunt van verkeerswisselaar (LO) en vlak onder Ekeren. Daardoor lijkt de tunnel a.h.w. twee keer zo lang als die in werkelijkheid is. Bovendien wordt gezegd dat de tunnel 50m diep zit, terwijl deze in werkelijkheid tussen de min 37 en de min 42 m ligt.

In het fimpje over leefbaarheid wordt gesuggereerd dat de heraanleg van de Scheldekaaien deel is van het Masterplan. Zonder Lange Wapper, zou er geen heraanleg komen van de Scheldekaaien. Bovendien stelt men dat het tunnelalternatief aanleiding geeft tot extra sluipverkeer, wat in de Arup-Sum studie duidelijk wordt weerlegd. Uit de studie van Arup-Sum blijkt dat beide alternatieven noch meer, noch minder sluipverkeer in Antwerpen creëren.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst wierp de adverteerder de onbevoegdheid van de JEP op verwijzend naar art. 1, lid 2 van het JEP reglement en de definitie van reclame in art. 93 WHPC. Hij stelde dat hij geen producten/diensten verkoopt, de boodschappen in kwestie niet verkoopsbevorderend zijn en het derhalve niet om reclame gaat.

Vervolgens deelde de adverteerder mee dat hij er in zijn spots en advertenties naar gestreefd heeft om de inhoud van zijn stelling op een heldere, onderbouwde en niet misleidende manier weer te geven en dit rekening houdende met de beperkingen in tijd en ruimte van de gebruikte communicatiemiddelen. Hij verwees terzake naar art. 94/7§3 WHPC.

De adverteerder deelde mee ervan overtuigd te zijn dat de filmpjes inhoudelijk correct zijn en dat voor een goed begrip tevens in overweging dient genomen te worden dat het gaat om een meerlagige campagne. In elk filmpje komt 1 aspect op een toegankelijke manier aan bod, maar via andere onderdelen van de campagne (bv: vooruitmetantwerpen.be of bam.be) heeft het publiek ook toegang tot meer details.

M.b.t. fijn stof:
De adverteerder stelde dat nergens beweerd wordt dat het fijn stof uit Antwerpen verdwijnt. Wel wil het filmpje duidelijk maken dat indien de filevorming rond Antwerpen verdwijnt, ook de uitstoot aan fijn stof zal verminderen.

M.b.t. werkloosheid als brug er niet komt
De adverteerder benadrukte dat BAM niet als stelling poneert dat gans Antwerpen werkloos zal worden indien de brug niet wordt gebouwd. Het gebruik van het woord “misschien” duidt aan dat het om een hypothese gaat, die niet volstrekt irrealistisch is, aangezien het niet aanpakken van de fileproblematiek onvermijdelijk zal leiden tot negatieve gevolgen op economisch vlak. Hij verwees terzake naar de oproepen van werkgevers-en werknemersorganisaties en naar dezelfde logica dat politici en zakenmensen aandringen op nakomen engagementen inzake uitdiepen Westerschelde uit de realistische vrees dat uitstel zal leiden tot economische achteruitgang en banenverlies.

M.b.t. de heraanleg van de kaaien:
De adverteerder stelde dat men uit de bewoordingen in het filmpje geenszins kan concluderen dat de heraanleg van de kaaien er niet komt. Men kan er hoogstens uit besluiten dat de heraanleg dan wordt uitgesteld, wat ook zo is. Hij verwees naar de effecten van het op-en afrittencomplex waardoor het verkeer op de ring kan blijven en niet langer gebruik moet maken van de Leien en de Kaaien en aldus de
Scheldekaaien autoluw kunnen gemaakt worden. Wanneer de Oosterweelverbinding-en knoop er niet komen, zal volgens de adverteerder het huidige ontwerp van de Leien en Kaaien moeten aangepast worden.

M.b.t de zwarte lijn die getekend wordt in het spotje en die volgens één van de klagers misleidend zou zijn:
De adverteerder stelde dat de brug die door de hand wordt aangebracht, wordt aangebracht op exact de plaats waar deze zal gebouwd worden. Er wordt ook nergens gesuggereerd dat het ganse tracé uit 1 enkele gigantische brug zou bestaan. Bovendien gaat het om een meerlagige campagne en wordt er uitgenodigd om meer gedetailleerde informatie te raadplegen via andere onderdelen van de campagne.

M.b.t. de tunnelmonden nabij dichtbevolkt gebied.
De adverteerder verwees terzake naar het Arup Sum rapport (o.a pagina’s 134, 142, tabel 3.20, 162).
Aangaande de tunnelmond op rechteroever (Ekeren) merkte de adverteerder tevens op dat er dicht bij deze tunnelmond een heel aantal bedrijven gelegen zijn, waarvan de werknemers ook zullen blootgesteld worden aan een slechtere luchtkwaliteit. Hij deelde tevens mee dat de figuur waarnaar hij verwees de oude ligging van de tunnelmond weergeeft. Door Arup Sum werd deze tunnelmond, in een later ontwerp, meer naar het westen geschoven. Echter daardoor worden de hellingen in deze tunnel te steil en zijn deze niet in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen. De tunnelmond zal dus onvermijdelijk terug naar het Oosten of meer landinwaarts geschoven worden, zoals dit eerder het geval was op de weergegeven figuur. Idem voor de tunnelmond op linkeroever die evenmin voldoet aan de ontwerprichtlijnen en dus verder landinwaarts zal komen te liggen.

M.b.t de uitgangen van de Arup Sum tunnel die misleidend zouden getekend zijn:
De adverteerder deelde mee dat het getoonde tunneltracé een schetsmatige voorstelling is van de werkelijkheid en dat een gelijkaardige voorstelling van dit tracé ook in het Arup Sum rapport van 2 maart 2009 (p 404) gebruikt wordt.

M.b.t. de diepteligging van de tunnel:
De adverteerder deelde mee dat de plannen als bijlage aan het Arup Sum rapport de diepte weergeven van de tunnel. Deze diepte is uitgedrukt in meter tov het TAW pijl en bedraagt max. -43,47 m. De uitgang van de tunnel bevindt zich op +8,63m. De diepte van de tunnel tov het maaiveld bedraagt dan ook 52,1m. Afgerond 50m.

Tenslotte mbt het sluipverkeer verwees de adverteerder naar gegevens in het Arup Sum rapport en legde uit dat deze geen vergelijking vormen tussen het Arup Sum alternatief en het BAM alternatief, maar wel het verschil aangeven in autodrukte tussen het Arup Sum alternatief en het do-minimum scenario. Hij verwees terzake naar de vergelijking die gemaakt wordt tussen BAM alternatief en Arup Sum alternatief door het Vlaams Verkeerscentrum en de voordelen terzake van het BAM alternatief.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

M.b.t de bevoegdheid van de JEP

De Jury heeft vastgesteld dat de communicatie in kwestie uitgaat van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (NV van publiek recht) die gebruik maakt van de massamedia om te communiceren rond het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. De inhoud van de communicatie is van aard om het imago van de steller ervan te begunstigen of te versterken en het gedrag van de consument of de publieke opinie te beïnvloeden. Derhalve is er sprake van reclame. De JEP is zowel voor commerciële als voor niet-commerciële reclameboodschappen bevoegd, dit overeenkomstig art. 1 van haar reglement. Het publiek maakt immers geen verschil tussen commerciële en niet-commerciële reclame, daar dezelfde kanalen worden gebruikt. Bovendien wordt het imago van reclame tevens beïnvloed door niet-commerciële reclame en zijn de gebruikte media en reclamebureaus vaak dezelfde als bij commerciële reclame.

De Jury bevestigt haar bevoegdheid terzake, mits volgende nuancering :

De JEP zal zich enkel uitspreken over de inhoud van de reclame (redactionele en visuele elementen), zonder het voorwerp (BAM tracé) zelf te beoordelen en zonder zich te mengen in het maatschappelijk debat terzake.

De JEP zal enkel de spots en advertenties onderzoeken. Zij is niet bevoegd om de inhoud van het mobiliteitsjournaal op ATV te beoordelen. Het mobiliteitsjournaal is een programma. Ongeacht door wie het gefinancierd wordt, de JEP is niet bevoegd voor de inhoud van een programma. De klachten die betrekking hebben op de inhoud van dit programma worden derhalve niet ontvankelijk verklaard.

M.b.t de inhoud van de campagne (spots+advertenties)

Vooreerst neemt de Jury er nota van dat het niet om producten of diensten gaat die te koop worden aangeboden en derhalve de wet op de handelspraktijken niet van toepassing is.

De Jury heeft derhalve de campagne (5 spots en 6 advertenties) onderzocht aan de hand van de bepalingen van de ICC code die tevens van toepassing is op andere, niet-commerciële vormen van reclame (zie titel :Purpose of the Code).

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat zowel in de spots als in de advertenties de identiteit van de adverteerder duidelijk is. Er wordt telkens verwezen naar de website www.vooruitmetantwerpen.be, waar men duidelijk kan vaststellen dat deze website uitgaat van BAM. Deze spots en advertenties zijn derhalve in overeenstemming met art.10 van de ICC code.

Gelet op voorgaande is de Jury tevens van oordeel dat de gemiddelde consument deze communicatie in haar juiste context weet te beoordelen, zijnde communicatie uitgaande van de verantwoordelijken voor en pleitbezorgers van het BAM tracé (brug) en dus tegenstanders van het alternatief traject (tunnel).

De Jury heeft vastgesteld dat de spotjes en advertenties inderdaad de voordelen van het BAM tracé aanhalen en er soms ook verwezen wordt naar de nadelen van de alternatieve route, doch dat deze informatie door BAM geput werd uit de ARUP-SUM studie en de BAM haar beweringen ook staaft aan de hand van deze vergelijkende studie.

Spot 1 en advertentie 1 (Fijn stof tot nadenken) :

De Jury heeft vastgesteld dat mbt deze spot en advertentie 3 elementen werden opgeworpen door de klagers :
1) er zou verkeerdelijk gesteld worden dat het fijn stof uit Antwerpen verdwijnt na het bouwen van de Lange Wapper.
2) er zou verkeerdelijk voorgesteld worden dat de tunnelmonden van het alternatieve ARUP-SUM tracé in een « dichtbevolkt gebied » ligt. Volgens één van de klagers zouden er binnen de 500 m-perimeter van beide tunnelmonden nul mensen wonen.
3) De zwarte lijn die in de spot wordt getrokken is misleidend

De Jury heeft dienaangaande het volgende vastgesteld :

De spot en advertentie stellen niet dat het fijn stof uit Antwerpen verdwijnt, maar dat na de uitvoering van het project er een verbetering zal zijn tov de huidige situatie, dankzij de verhoogde mobiliteit (verkeer gaat rijden ipv stilstaan).

De spot en advertentie stellen evenmin dat de tunnelmonden (altenatief tracé) zich in « dichtbevolkt gebied » bevinden. De advertentie bevat helemaal geen beweringen terzake. De spot daarentegen stelt het volgende « waar heel wat mensen wonen ». Dienaangaande heeft de Jury de ARUP-SUM studie geraadpleegd waaruit blijkt dat er binnen een straal van 500m van de tunneltoegang in Ekeren 832 mensen wonen.

De Jury heeft vastgesteld dat de zwarte lijn in de spot op schetsmatige wijze wordt voorgesteld en dat de wijze waarop dit in beeld gebracht wordt niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden.

Rekening houdend met voorgaande vaststellingen en het feit dat de gemiddelde consument in staat is om deze communicatie in zijn context te beoordelen (als zijnde communicatie afkomstig van voorstanders van BAM tracé), is de Jury van oordeel dat deze spot en advertentie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden.

Spot 2 en advertentie 2 (Nu werken voor straks) :

De Jury heeft vastgesteld dat de klagers mbt deze spot en advertentie het volgende hebben opgeworpen :
-er zou ten onrechte gesteld worden dat als het BAM tracé niet doorgaat, « we binnen 10 jaar misschien allemaal op straat staan ». De klagers werpen op dat dit bangmakerij uitmaakt.

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot en advertentie terzake het volgende gesteld wordt :
-Spot : « Maar als we de werken nu op de lange baan gaan schuiven, staan we binnen 10 jaar misschien allemaal op straat. »
-Advertentie : Maar als we nog jaren moeten wachten op een uitweg uit het verkeersinfract, staat u tegen dan misschien zelf op straat »

Rekening houdend met de huidige economische context is de Jury van oordeel dat deze bewering (misschien op straat staan) van aard is om ten onrechte in te spelen op angst, wat strijdig is met art. 4 van de ICC code.

De Jury verzoekt derhalve aan de adverteerder om deze bewering te verwijderen uit de spot en advertentie in kwestie en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Spot 3 en advertentie 3 (Het Masterplan) :

De Jury heeft vastgesteld dat de klagers mbt deze spot en advertentie het volgende hebben opgeworpen :
- er zou ten onrechte gesteld worden dat de aanleg van de kaaien er niet komt als de brug er niet komt.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie en de spot het volgende stellen :
-spot : »En misschien vindt u een brug an sich geen goede oplossing, het is wel de belangrijkste schakel om Antwerpen te doen groeien en aangenaam te maken voor iedereen. Zonder een brug valt de ketting uit elkaar en blijven we nog jaren ter plaatse trappelen. »
-Advertentie : « :En misschien vindt u een brug an sich geen goede oplossing, het is wel de belangrijkste schakel om Antwerpen te doen groeien en aangenaam te maken voor iedereen. Zonder de Oosterweelverbinding valt de ketting uit elkaar en blijven we nog jaren ter plaatse trappelen. »

De Jury is van oordeel dat deze beweringen door de gemiddelde consument niet in die zin zullen begrepen worden alsof de aanleg van de kaaien er niet zou komen zonder de brug. De bewering in kwestie is voldoende ruim gesteld.

Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument in staat is om deze communicatie in zijn context te beoordelen (als zijnde communicatie afkomstig van voorstanders van BAM tracé), is de Jury van oordeel dat deze spot en advertentie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden.

Spot 4 en advertentie 4 (Hoe kunnen we de mobiliteitsknoop ontwarren) :

De Jury heeft vastgesteld dat de klagers mbt deze spot en advertentie het volgende hebben opgeworpen :
-er zou ten onrechte gezegd worden dat de tunnel 50 m diep zit
-de tunnel zou misleidend getekend zijn, waardoor de tunnel twee keer zo lang lijkt als deze in werkelijkheid is.
-onterechte bewering mbt sluipverkeer.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie en de spot het volgende stellen :
-spot : « … en vermijden we alle sluipverkeer... ». « Bij het tunneltracé heb je enkel de twee in- of uitgangen, die heel ver uit elkaar liggen. Zo creëer je nog steeds sluipverkeer. Bovendien ligt de tunnel 50m diep en moet het vrachtverkeer klimmen om eruit te geraken. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar ook heel milieuvervuilend.”
- advertentie: “De files oplossen, het sluipverkeer vermijden,…”.

M.b.t. de spot heeft de Jury vastgesteld dat de tunnel onder getekende vorm wordt voorgesteld en dat de wijze waarop dit in beeld gebracht wordt niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden m.b.t. de lengte van de tunnel.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat specifieke plannen in bijlage aan het ARUP-SUM rapport de diepte van de tunnel weergeven en dat deze diepte uitgedrukt is in meter tov het TAW pijl en bedraagt maximum -43,47 m. De uitgang van de tunnel zou zich op +8,63 meter bevinden. De diepte van de tunnel tov het maaiveld zou 52,1 m bedragen. De adverteerder heeft dit afgerond op 50 m.

Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument in staat is om deze communicatie in zijn context te beoordelen (als zijnde communicatie afkomstig van voorstanders van BAM tracé), is de Jury van oordeel dat deze spot en advertentie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden mbt deze eerste twee punten.

M.b.t het sluipverkeer heeft de Jury opgemerkt dat in de spot het volgende wordt gesteld : « vermijden we alle sluipverkeer in de stad ». In de advertentie daarentegen wordt op minder absolute wijze het volgende gesteld « sluipverkeer vermijden ». De Jury is van oordeel dat de bewering in de spot te absoluut gesteld is en derhalve misleidend van aard is, hetgeen strijdig is met art. 3 en 5 van de ICC code.

De Jury verzoekt derhalve aan de adverteerder om deze bewering(« alle » sluipverkeer) te verwijderen uit de spot in kwestie (eventueel door deze bewering te milderen) en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Spot 5 en advertentie 5 (Voorrang aan veiligheid) :

Naast de elementen aangehaald mbt de andere spots werden geen specifieke bezwaren geuit in de klachten mbt de inhoud in deze communicatie.

Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument in staat is om deze communicatie in zijn context te beoordelen (als zijnde communicatie afkomstig van voorstanders van BAM tracé), is de Jury van oordeel dat deze spot en advertentie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden.

Advertentie 6 (Vooruit met Antwerpen) :

Er werden geen specifieke klachten geuit mbt deze advertentie.

Er werd (door 2 klagers) hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing van de Jury in eerste aanleg en dit mbt spot en advertentie 1“Fijn stof” , spot en advertentie 3 “Masterplan” en spot en advertentie 4 “Mobiliteit”.

Standpunt adverteerder in hoger beroep

De adverteerder stelde in hoofdorde dat beide verzoekschriften gemotiveerd en gestoffeerd worden met elementen/bewijsstukken die niet als ‘nieuw’ kunnen beschouwd worden ten opzichte van de procedure in eerste aanleg. Hij antwoordde vervolgens op alle elementen in de verzoekschriften.

Standpunt Jury in hoger beroep

Wat de ontvankelijkheid van het verzoek tot hoger beroep betreft, heeft de Jury in hoger beroep vastgesteld dat :

- de verzoekschriften (dd. 02.10.2009 en 03.10.2009 ) tijdig ingeleid werden, namelijk binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury van eerste aanleg (29.09.2009).
- de vereiste waarborg gestort werd;
- de verzoekschriften geen nieuwe feitelijke elementen/ bewijsstukken aanbrengen die nog niet gekend waren tijdens de procedure in eerste aanleg.

Aangezien niet voldaan is aan de ontvankelijksvoorwaarden zoals vooropgesteld in art. 6 van het huidig Juryreglement, heeft de Jury in hoger beroep de verzoekschriften in kwestie onontvankelijk verklaard.

Bijgevolg is de beslissing van de Jury in eerste aanleg definitief.

Adverteerder: BAM
Product/Dienst: Oosterweelverbinding
Media: Dagblad, TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/10/2009