BAKKERIJ HILLEWAERE – 20/11/2018

Beschrijving van de reclame

De affiche toont de half bedekte boezem van een vrouw met de tekst “J’ai demandé à ma boulangère si elle avait de belles miches … J’ai failli prendre un pain!”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt deze reclame seksistisch.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche de half bedekte boezem van een vrouw toont met de tekst “J’ai demandé à ma boulangère si elle avait de belles miches … J’ai failli prendre un pain!”.

De Jury is van mening dat de afbeelding van de boezem van de vrouw misplaatst is in een reclame voor een bakkerij waarvan de producten geen enkel verband vertonen met het lichaam van de vrouw en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

De woordspeling op de affiche komt de Jury met name onvoldoende voor om het gebruik van de kwestieuze afbeelding te rechtvaardigen.

Rekening houdend met de manier waarop het lichaam van de vrouw in casu afgebeeld wordt, is de Jury van oordeel dat de reclame de menselijke waardigheid van de vrouw aantast.

Op basis van artikel 4, alinea 1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2 en 3 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Bij gebrek aan naleving binnen de door de adverteerder meegedeelde termijn, is het dossier ter kennis van de Raad voor de Reclame gebracht overeenkomstig artikel 11 van het JEP reglement.

De adverteerder heeft daarna de reclame aangepast zoals hij dat had aangekondigd.

Adverteerder: BAKKERIJ HILLEWAERE
Product/Dienst: Bakkerij
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/11/2018