BACARDI-MARTINI – YANNICK SOMERS – 14/09/2022

Beschrijving van de reclame

De Instagrampost toont de influencer die het product uitschenkt, met daarbij de tekst:
“Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake , serve and relax. Perfect tastes for this summer #AddIceShakePour #TailsCocktails
#summercocktails #antwerpen #summerday #summeroutfit #summeroutfit #summerstyle #summeroutfits #hanpoketattoo #tattoostyle #tattoomodel #tattoooftheday #tattoosleeve #tattoolove”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat er geen expliciete vermelding is dat het om betaalde reclame gaat.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer deelde mee dat hij de betrokken post heeft aangepast.

Het betrokken bedrijf preciseerde dat het voor communicaties op sociale media werkt met een extern mediabureau dat belast is met de contacten en de contracten met de influencers. Het bedrijf geeft het bureau instructies over zijn verwachtingen voor de campagne en de algemene manier waarop het wil dat het merk (de merken) wordt (worden) gepromoot, en herinnert dit bureau eraan dat het ervoor moet zorgen dat de influencers de toepasselijke regelgeving naleven, waaronder het feit dat ze moeten aangeven dat het om een betaalde post gaat. Het is dan het bureau dat de influencer informeert en traint zonder dat hij daarin tussenkomt. Niettemin heeft hij contact opgenomen met het bureau, dat heeft geantwoord dat tussen het bureau en de influencer een overeenkomst was gesloten die van de influencer vereiste dat diens posts de toepasselijke bepalingen zouden naleven en met name aangeven dat ervoor werd betaald (“In particular, you must label advertising contributions accordingly (with the reference "Advertising", "Sponsored" or similar appropriate reference)”). Hij deelde eveneens mee dat de influencer zijn post heeft gecorrigeerd door de vermelding "Advertentie" toe te voegen.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en dat hij van mening is dat er geen expliciete vermelding is dat het om reclame gaat.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie de influencer toont die het gepromote product uitschenkt en onder andere de volgende tekst bevat: “Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake, serve and relax. Perfect tastes for this summer”.

Ingevolge het antwoord van de betrokken influencer heeft de Jury er nota van genomen dat deze onmiddellijk de geviseerde post heeft aangepast door er de vermelding “Advertentie” aan toe te voegen.

Ingevolge het antwoord van het betrokken bedrijf, heeft de Jury er nota van genomen dat dit, voor commerciële communicaties op sociale media, werkt met een extern mediabureau dat belast is met de contacten en de contracten met de influencers en dat het dit bureau instructies geeft voor de campagne en eraan herinnert dat ervoor moet worden gezorgd dat de influencers de toepasselijke regelgeving naleven, waaronder het feit dat ze moeten aangeven dat het om een betaalde post gaat.

De Jury heeft dit dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevat opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was, op het moment van de klacht, ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat de vermelding “Advertentie” intussen werd toegevoegd.

Daarnaast heeft de Jury er nota van genomen dat voor deze commerciële communicatie met betrekking tot een alcoholhoudende drank, de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand”, vereist door artikel 11.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, niet vermeld wordt.

Op basis van de voormelde bepaling, heeft de Jury de influencer en de adverteerder verzocht om de betrokken commerciële communicatie op dit punt te wijzigen en bij gebreke hieraan, deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De influencer heeft de betrokken post aangepast en de adverteerder heeft de naleving van de Jurybeslissing bevestigd.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI - YANNICK SOMERS
Product/Dienst: Tails
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  14/09/2022