BACARDI-MARTINI – HOMME SAUVAGE – 01/04/2022

Beschrijving van de reclame

De post bevat een foto van een aperitieftafel met het gepromote product en een tweede foto met dezelfde tafel en twee handen die een glas vasthouden om te toosten. Daarnaast de volgende tekst: “The world runs 24/7 so working a ‘nine to five’ doesn’t get me closer to my goals. Here’s to pursuing passion and personal growth! @martinibenelux The new Martini NOLO drinks are a great pick for a refreshing Aperitivo with friends and colleagues after a long day. They are non-alcoholic, that’s means no-hangover and yes-productivity! #AlwaysMartiniTime #NonAlcoholic”.

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat er geadverteerd wordt zonder melding te maken van het feit dat het om reclame gaat.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer heeft geen antwoord meegedeeld.

Het betrokken bedrijf deelde mee dat het voor communicaties op sociale media samenwerkt met een extern mediabureau dat belast is met de interactie met en het sluiten van contracten met influencers dat het gekozen heeft op basis van doorgegeven criteria. Het bedrijf deelt een briefing mee over zijn verwachtingen van de campagne en de algemene wijze waarop hij wenst dat het merk (de merken) gepromoot zou(den) wordt (worden), maar het is vervolgens het bureau dat de influencer informeert en traint zonder dat het bedrijf tussenkomt. Het bedrijf heeft dus ook geen precieze informatie over het type influencers dat gekozen wordt en volgt de posts van deze laatsten niet. In dit geval had het bedrijf dus geen kennis van de post in kwestie voordat het de klacht ontving. Dit gezegd zijnde en om elke bijkomende discussie te vermijden, heeft hij meteen contact opgenomen met het bureau dat erkend heeft dat het had nagelaten de betrokken influencer te herinneren aan de aanbevelingen inzake online influencers en hem heeft meegedeeld dat het dit voortaan systematisch zou doen voor al zijn influencers in België en dat het deze klacht onmiddellijk zou opnemen met de betrokken influencer en hem zou vragen de nodige stappen te ondernemen om de situatie zo nodig recht te zetten. Intussen heeft het bedrijf vastgesteld dat de influencer de boodschap #ad heeft toegevoegd onder de communicatie die hij gepost had.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en dat hij van mening is dat er geadverteerd wordt zonder melding te maken van het feit dat het om reclame gaat.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie twee foto’s bevat van een aperitieftafel met het gepromote product en onder andere de volgende vermeldingen: “@martinibenelux The new Martini NOLO drinks are a great pick for a refreshing Aperitivo with friends and colleagues after a long day. They are non-alcoholic, that’s means no-hangover and yes-productivity! AlwaysMartiniTime #NonAlcoholic”.

Ingevolge het antwoord van het betrokken bedrijf, heeft de Jury nota genomen van het soort samenwerking dat dit via een extern mediabureau aangaat voor communicaties op sociale media door influencers en van het feit dat het hier wel degelijk om commerciële communicaties gaat. Zij heeft er nota van genomen dat de adverteerder specificaties geeft omtrent zijn verwachtingen van de campagne en de algemene wijze waarop hij wenst dat zijn merk zou worden gepromoot, dat hij meteen na ontvangst van de klacht contact heeft opgenomen met dit bureau en dat de influencer de vermelding “#ad” onder de betrokken communicatie heeft toegevoegd.

De Jury heeft dit dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake online influencers.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevat opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar is ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de influencer en de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken commerciële communicatie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de vermelding “#ad” werd toegevoegd.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI -HOMME SAUVAGE
Product/Dienst: Martini Non-Alcoholic Vibrante
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  01/04/2022