BACARDI MARTINI BELGIUM – BANANAS BC – 06/10/2015

Beschrijving van de reclame

De klager deelde foto’s mee van een promotiekarretje op het betalende Elements Festival te Brugge met afbeeldingen van het merk Eristoff, een roulette en shotglaasjes, met daarbij onder meer de volgende teksten: “Play and win Eristoff gadgets” en “Eristoff Vegas shot”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat er gratis sterke drank verdeeld is op het Elements Festival te Brugge. Er stond met name een promokarretje voor de voorstelling van een nieuwe soort drank op basis van wodka met een alcoholgehalte van 20%.
Festivalgangers konden een spelletje spelen met een soort roulette. Als het balletje op een glaasje terecht kwam, kreeg men een shotglas Eristoff Vegas, anders kreeg men een promoartikel van het merk.
Volgens de klager is dit een duidelijke schending van artikel 5.1 van het Alcoholconvenant.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij een extern agentschap inschakelde (Bananas BC) om Eristoff Vegas Guarana Ginger te promoten op het Elements muziekfestival in Brugge.
De betreffende promotie bestond uit twee delen. Ten eerste konden consumenten deelnemen aan een "draai het wiel"-type spel om kans te maken op het winnen van materialen/gadgets van het merk Eristoff dan wel op het winnen van een klein glas ("shot") van het product. Ten tweede konden ze in ruil voor vier tokens (die een waarde van vijf euro vertegenwoordigden) een "shot" van het product kopen.
Bacardi-Martini instrueerde Bananas duidelijk dat niemand onder de leeftijd van 18 jaar oud (de wettelijke leeftijd) toegelaten mocht worden in de promotionele activiteit op het Elements festival.

Met betrekking tot de klacht ontkent de adverteerder elke inbreuk op artikel 5.1 van het Belgische Convenant. Het festival en de promotionele activiteit vonden plaats op private eigendom, zodat er geen verdeling of aanbod van drank was op de openbare weg. Ten tweede, werden shots verkocht in ruil voor vier tokens, met een werkelijke waarde van vijf euro, hetgeen geen symbolische prijs is voor een kleine hoeveelheid van het product.

Ten slotte merkte de adverteerder op dat het hem wettelijk toegelaten is om kleine samples van het product aan te bieden (op een verantwoorde manier en enkel aan personen die aan de leeftijdsvereiste voldoen) op een festival om het uitproberen van een nieuw product aan te moedigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze promotionele actie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft er nota van genomen dat de promotionele actie in kwestie, waarbij festivalgangers een klein glaasje of “shot” van het product konden winnen door deel te nemen aan een roulette-achtig spel, doorging op het Elements Festival, een betalend muziekfestival te Brugge.

De Jury is van mening dat het hier niet gaat om een verdeling of aanbieding op de openbare weg.

Gelet op het voorgaande is de Jury derhalve van oordeel dat deze actie geen inbreuk uitmaakt op artikel 5.1 van het Convenant volgens hetwelk het “verboden (is) om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden”.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BACARDI MARTINI BELGIUM - BANANAS BC
Product/Dienst: Eristoff Vegas
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/10/2015