BACARDI-MARTINI – 23/10/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een man met lang haar, ontbloot bovenlijf, in kilt en bottines geknield aan de rand van een voetbalterrein. Hij tilt zijn rok over zijn hoofd en heft zijn armen in de lucht.
Tekst bovenaan: “Belgium – Scotland 8.30 pm”.
Onderaan, de tekst: “No rules, great scotch” en “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” en een afbeelding van een fles William Lawson’s.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame verwijst duidelijk naar de wedstrijd tussen België en Schotland. Men ziet een Schotse speler met zijn armen in de lucht als teken van overwinning. Een fles William Lawson’s trekt bovendien de aandacht met de slogan “No rules, great scotch”.

De klacht steunt op artikel 9 van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken. Dit laatste voorziet dat “reclame in geen geval zal laten blijken dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt.”

In deze reclame worden goede sportprestaties echter duidelijk in verband gebracht met alcoholconsumptie.

Volgens de klager is de gevoerde actie duidelijk in strijd met de regels van de reclame-ethiek.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie de Schot die symbool staat voor het merk afbeeldt en niet een voetbalspeler. De Jury heeft geoordeeld dat de advertentie niet laat blijken dat de consumptie van alcohol de sport- of fysieke prestaties op een positieve manier beïnvloedt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de advertentie de intieme delen van de man die zijn kilt optilt niet toont. Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie geen enkele bewering of visuele voorstelling bevat die in strijd is met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: William Lawson’s
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2012