BACARDI-MARTINI – 23/04/2014

Beschrijving van de reclame

Een aflevering van het tijdschrift MagNed (Driemaandelijks Magazine Nederlands voor Franstaligen) bevat een artikel gewijd aan Bacardi en rum.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een publireportage van twee pagina’s over het bedrijf Bacardi en de Bacardi rum in een schoolmagazine bestemd voor het leren van Nederlands door leerlingen in het Franstalig onderwijs, wat in strijd zou zijn met het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken en in het bijzonder met artikel 2.1.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op een artikel over Bacardi en de Bacardi rum in het tijdschrift MagNed.

De Jury heeft eveneens nota genomen van de reactie van de uitgever van het tijdschrift in kwestie volgens dewelke de redactie van de publicatie als enige verantwoordelijk is voor deze inhoud en dat het in dit geval gaat om een zuiver redactionele tekst die niets met reclame te maken heeft.

De Jury is van oordeel dat het dus in dit geval gaat om redactionele inhoud en dat het artikel geen alcoholreclame betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat het artikel in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken valt.

De Jury heeft zich dus onbevoegd verklaard voor dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Rum
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  23/04/2014