BACARDI-MARTINI – 18/09/2013

Beschrijving van de reclame

De bovenrand van een paardjesmolen op het Summerfestival is bekleed met een spandoek met daarop een afbeelding van het product, de naam “Martini Fiero” en de slogan “Reveal your temperament”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dergelijke reclame voor drank in strijd met de volgende bepalingen van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken:

Artikel 2: Reclame mag niet:
2.1. gericht zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel;

Artikel 4: Reclame mag niet:
4.1. gericht zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel;
4.5. gebruik maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen alsook van tekeningen of marketingtechnieken waarin beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van de minderjarigen.

Dit reclamepaneel is duidelijk gericht naar minderjarigen gezien het boven een paardjesmolen is aangebracht (marketingtechniek). Bovendien is sterke drank verboden onder de 18 jaar en is het publiek van dit festival gevarieerd van 15 tot 30 jaar.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is de klacht ongegrond.
Vooreerst is Martini Fiero een product dat geconsumeerd mag worden vanaf 16 jaar, aangezien het niet gaat om een sterke drank, maar om een gearomatiseerde wijn. Anderzijds was het evenement strikt voorbehouden voor personen boven de 16 jaar.

Wat de paardjesmolen betreft, deze was strikt voorbehouden voor jongeren boven de 16 jaar en vormt in werkelijkheid slecht een mechanische steun voor een reclamespandoek dat an sich niet in strijd is met het Convenant. Het feit dat dit spandoek boven een paardjesmolen geplaatst werd is niet van aard om een verband te creëren dat in strijd zou zijn met eender welk artikel van het Convenant.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat een reclame voor Martini Fiero aanwezig is op de opbouw van een draaimolen van het Summerfestival.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat, in tegenstelling tot wat de klager vermeldt, Martini Fiero geen gedistilleerde drank is maar een wijn die dus geconsumeerd mag worden vanaf 16 jaar.

De Jury is van oordeel dat, in de context van het Summerfestival, een reclame op dit soort van draaimolen niet gericht is op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel. Ze is daarentegen gericht op het geheel van het publiek van dit festival waarvan de toegang verboden is voor jongeren onder de 16 jaar.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de artikels 2.1, 4.1 en 4.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Daarentegen heeft de Jury vastgesteld dat de educatieve slogan ontbreekt en is ze derhalve van oordeel dat de reclame in strijd is met artikel 11.1 en Bijlage B van het Convenant.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen door er de educatieve slogan aan toe te voegen in overeenstemming met de bepalingen van Bijlage B van het Convenant en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de stopzetting van de reclame bevestigd.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Martini Fiero
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/09/2013