BACARDI-MARTINI – 17/05/2005

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een man in maatpak die een rondleiding geeft op zijn eiland en zegt (ondertiteling): « On veut tous être connus, gravés à jamais dans les mémoires. J'étais encore jeune quand j'ai rêvé pour la première fois de ma vie future. J'ai choisi le plus bel endroit du monde. Je l'ai appelé mon paradis. Nous allons dégager cette zone et y construire une piscine pour profiter du coucher du soleil. Je vais faire abattre tous ces arbres et juste ici il y aura le dix-huitième trou d'un parcours de golf que j'ai moi-même dessiné. En haut de cette colline, mon hacienda ; douze chambres et un toit téléscopique. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, encore faut-il les concrétiser. Vous pouvez m'aider à réaliser mes rêves. Achetez Eristoff. » Vervolgens wordt de fles van het merk in beeld gebracht met als slogan : “Eristoff, plutôt sincère pour une vodka.”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onfatsoenlijk en zet aan tot consumptie van alcohol. Het gaat om grootheidswaanzin. Deze reclame bevat geen positieve boodschap en is helemaal niet constructief voor een sociaal verantwoord en gezond gedrag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de zaakvoerder van Eristoff een acteur is en men deze boodschap aldus niet letterlijk dient te nemen. De spot geeft de waarden van het merk weer, met name eerlijkheid en zelfzekerheid. De ironie, humor en graad van overdrijving geven duidelijk aan dat het om een fictief verhaal gaat. Hij is van oordeel dat deze beelden geen onethische boodschap brengen en dat deze reclame in overeenstemming is met de gedragscode (Amsterdam Group) betreffende reclame voor alcoholhoudende dranken.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclame geen aanzetting tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie inhoudt. Zij is tevens de mening toegedaan dat deze reclame een duidelijke karikatuur betreft en dat binnen deze context, deze spot niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door het grote publiek. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Eristoff
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/05/2005