BACARDI-MARTINI – 15/09/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een fles van het merk met daarnaast een tekst die begint met de titel « Echangez votre nouvelle cravate contre une bouteille d'Eristoff » Tekst : Eristoff est une vodka principalement appréciée par les hommes. Beaucoup de ces hommes sont également des papas et certains d'entre eux s'en vantent même publiquement. Par respect envers tous ces pères qui vivent au bord de la crise de nerf avec leurs enfants, il serait mal venu d'arriver avec un cadeau inutile et sans intérêt. Heureusement, la bouteille de vodka Eristoff entre dans la catégorie des cadeaux « ça fait toujours plaisir ». C'est pourquoi les pères représentent un groupe cible très important pour une marque comme Eristoff, mais encore trop d'erreurs sont commises par l'entourage du chef de famille. Une étude de marché auprès de trois collègues et d'un type qui passait devant nos bureaux a démontré que trop de papas reçoivent encore à la fête des pères une cravate de leur femme et des vilains dessins de leurs enfants. Soyons clairs : pour les dessins, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est au-dessus de nos forces. En revanche, pour les cravates, nous pouvons vous aider. Envoyez-nous conjointement avant la fin de la semaine le bon à découper ci-dessous, l'affreuse cravate et le ticket de caisse. Vous recevrez en échange une magnifique bouteille d'Eristoff. » Onder deze tekst bevindt zich de bon die men dient in te vullen en terug te sturen en die de voorwaarden vermeldt (o.a. Une bouteille par personne de 18 ans ou plus), alsook de educatieve slogan. Boven de advertentie wordt in kleine lettertjes het volgende vermeld : “ le lendemain de la fête des pères.”

Motivering van de klacht(en)

Niettegenstaande overdrijving en ironie gebruikt worden in de tekst, vormt deze reclame een aanzetting tot drinken. Zij is immoreel en choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze advertentie enkel de bedoeling had om grappig te zijn en dat hij dacht dat de ironie en overdrijving van die aard waren dat ze door iedereen in die zin zou begrepen worden. Met deze top topical wilde hij zijn doelgroep bereiken op een sleutelmoment: vaderdag. Het feit dat in dit geval een fles werd aangeboden, was niet om aan te zetten tot drinken, maar eerder om het geschenk dat hij bekritiseerd te vervangen door een ander typisch geschenk voor vaderdag. Hij stelde heel goed te weten dat geen enkele ouder de geschenken of knutselwerkjes van zijn kind lelijk vindt. Hij voegde eraan toe dat Bacardi Martini één van de vennootschappen is die op meest strikte wijze de reglementering inzake alcohol naleeft. Hij bevestigde tevens dat deze advertentie niet meer zal gepubliceerd worden.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclame geen aanzetting bevat tot onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie. Zij is de mening toegedaan dat deze reclame een duidelijk humoristische en karikaturaal karakter vertoond en dat binnen deze context, deze spot niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door het grote publiek.

Wat daarentegen de bon betreft via dewelke persoonlijke gegevens verzameld worden in het kader van deze publicitaire actie, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op zijn wettelijke verplichting tot transparantie t.a.v. de consument. Rekening houdend met het feit dat het om een top topical gaat, heeft de Jury aan de adverteerder aanbevolen om in de toekomst de bepalingen na te leven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij een positief gevolg zal verlenen aan deze aanbeveling.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Eristoff
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  15/09/2005