BACARDI-MARTINI – 14/12/2011

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder meer een Highlander die met een kettingzaag een boom aan het omzagen is in een bos. Vervolgens komt een hert in beeld, waarna de Highlander de boom langs de andere kant begint door te zagen. Het volgende beeld toont een groep lachende Highlanders die een hert aan het roosteren zijn, terwijl de eerste Highlander met zijn arm een gebaar van een omvallende boomstam maakt.
Onderaan valt de volgende tekst te lezen (vertaling van de Engelse voice-over):
“De Highlander, het levende bewijs dat mannen wel goed zijn
in multitasking.”
Rechts onderaan staat de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” te lezen.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier duidelijk om een uitgekiende actie om een hert te doden met een vallende boomstam en gebeurt dit binnen een feestelijke sfeer rond dit doden van dieren, met daarbij de implicatie dat dit op één of andere manier amusant zou zijn. De klager vindt de suggestie om een hert te slachten op een wrede en onaangename manier uiterst grof en brutaal, zeker als er een grap van wordt gemaakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot voor William Lawson’s. De Jury heeft er nota van genomen dat de spot in kwestie deel uitmaakt van een reeks spots gebaseerd op het thema van de ‘Highlander’.

De Jury is van mening dat deze TV-spot niet letterlijk te nemen is, maar een fictief en overdreven tafereel afbeeldt, zonder daarbij een feestelijke sfeer te creëren rond het doden van dieren. De boodschap van de spot heeft veeleer betrekking op het aspect ‘multitasking’. De gebruikte beelden roepen volgens de Jury geen wreedheid ten aanzien van dieren op, maar beklemtonen eerder het omzagen van de boom.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze TV-spot niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en evenmin getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: William Lawson’s
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/12/2011