BACARDI-MARTINI – 04/12/2013

Beschrijving van de reclame

De affiche toont, tegen een achtergrond in hout, een fles van het product in kwestie, een glas Bacardi Oakheart geserveerd met cola en ijsblokjes en een blikje Bacardi Oakheart &Cola met de vermelding ‘new’.
De educatieve slogan wordt onderaan vermeld.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager zet deze affiche aan tot een overmatige alcoholconsumptie en is ze dus in strijd met artikel 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Deze affiche associeert immers duidelijk via verschillende visuele elementen Bacardi Oakheart, waarvan het alcoholgehalte 35% bedraagt, met bier, waarvan het alcoholgehalte veel lager is. Het glas (bierglas), het ijs (doet visueel denken aan schuim) en de kroonkurk (manier van openen voor een bier en niet voor Bacardi Oakheart) geven aanleiding tot verwarring tussen twee producten die een zeer verschillend alcoholgehalte hebben. Dit zet aan tot overmatige consumptie van een drank met 35% alcoholgehalte.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de affiche die door de klager werd meegestuurd, verspreid werd in Frankrijk.
Op de affiche die verspreid werd in België is er geen reden om te vrezen voor verwarring met bier aangezien:
- het gaat om een combinatie van Bacardi en cola (de vermelding cola staat zelfs expliciet op de affiche die in België gebruikt werd);
- in de geest van artikel 10 van het Convenant wordt het alcoholpercentage zichtbaar aangeduid op de fles en het blikje;
- de vorm van het glas (stevig) wordt geassocieerd met het “stevige” beeld van de eik, meer houtsmaak of natuurlijker, die geassocieerd wordt met het product;
- noch de vorm, noch de inhoud roepen het product bier op aangezien de ijsblokjes en het verband met de cola duidelijk zichtbaar zijn.

Jurybeslissing

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de visual die door de klager werd meegestuurd niet overeenkomt met de affiche die verspreid werd in België.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche die verspreid werd in België een fles van het product in kwestie toont, een glas Bacardi Oakheart geserveerd met cola en ijsblokjes evenals een blikje Bacardi Oakheart & Cola, met daarbij de Belgische educatieve slogan, zonder een kroonkurk te tonen of een schuimkraag te suggereren.

De Jury is van oordeel dat de visual van de affiche geen verwarring creëert tussen de drank in kwestie en een bier.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet aanzet tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Bacardi Oakheart
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/12/2013