BABM – 20/05/2020

Beschrijving van de reclame

De folder met 36 pagina’s die kortingsbonnen bevat vermeldt op de voorpagina “Haast je naar de winkel!” en daaronder “€34 korting in deze folder” en “Profiteer van ongeziene kortingen op jouw favoriete merken!”.  
De volgende pagina’s bevatten de verschillende bonnen met verschillende geldigheidsperiodes gaande tot eind december 2020.  

Motivering van de klacht(en)

1) Gezien de actualiteit van de gezondheidscrisis door het coronavirus, vond de klaagster de voorpagina van deze folder zeer aanstootgevend.  

2) De klager was gechoqueerd dit type van folder te ontvangen met de titel “Haast je naar de winkel!” in de huidige omstandigheden van de gezondheidscrisis door het coronavirus. Hij is van mening dat in zo’n delicate context als de lockdown, deze reclame aanzet tot onvoorzichtigheid, in tegenstelling tot wat opgelegd werd door de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Volgens hem zet deze slogan de mensen ertoe aan om zich massaal naar voedingswinkels te begeven daar waar ze menigtes moeten vermijden en is dit type slogan onaanvaardbaar.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder, de Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten (BABM), deelde mee dat dit de derde jaarlijkse editie is van de BABM couponfolder die kortingsbonnen aanbiedt voor producten van BABM leden-merkfabrikanten en gewoonlijk in de week voorafgaand aan de Paasvakantie verspreid wordt naar 2,4 miljoen huishoudens onder de titel ‘Haast je naar de winkel’.  

Hij voerde tevens aan dat dit jaar de verspreiding van het couponboekje oorspronkelijk voorzien was in de week van 30 maart maar dat het coronavirus uiteraard de situatie heeft veranderd. De regering, op advies van de Nationale Veiligheidsraad, had immers een aantal maatregelen genomen om de pandemie in te dijken, waaronder het verbod op winkelpromoties. Nadat dit verbod werd opgeheven heeft de adverteerder besloten de bedeling te laten plaatsvinden in de week van 4 mei. De reden waarom hij de actie toch wilde laten doorgaan, is omdat hij het belangrijk vindt in deze delicate periode voor de financiën van vele Belgische gezinnen, dit voordeel toch te kunnen aanbieden. De folder bevat 34 coupons voor merkproducten met een totale waarde van 34€.  

Hij haalde bovendien aan dat de voorbereiding en uitvoering van een couponboekje als dit enkele maanden in beslag neemt en dat de titel ruim voor het begin van de coronaviruscrisis werd gekozen. Het was te laat om deze te wijzigen omdat de boekjes al gedrukt waren, maar de merkartikelenfabrikanten hebben besloten om toch door te gaan met de verdeling van de folder, om de consument dit voordeel toch te gunnen.  

De adverteerder begrijpt dat deze titel niet meer toepasselijk was en heeft daarom ook zijn initiatief in die zin gekaderd in een perscommunicatie die aan zijn antwoord was toegevoegd.  

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen. 

De Jury heeft vastgesteld dat de folder van de adverteerder, de Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten (BABM), die kortingsbonnen bevat van verschillende fabrikanten van merkartikelen voor een totale waarde van 34€, op de voorpagina vermeldt “Haast je naar de winkel!”. Zij heeft eveneens kennisgenomen van de klachten met betrekking tot deze slogan.  

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze, zoals de twee voorgaande jaren, voorzien had om de folder in kwestie eind maart te verdelen, maar dat hij de verdeling ervan heeft moeten uitstellen ingevolge één van de op advies van de Nationale Veiligheidsraad door de regering genomen maatregelen om de coronaviruspandemie in te dijken, namelijk het verbod op promoties in winkels.  

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de titel van de folder dus al gekozen was voor de aanvang van de gezondheidscrisis maar dat de adverteerder, zodra het verbod op promoties door de overheid was opgeheven onder andere gelet op de vaststelling dat de prijzen stegen in omstandigheden die ook op financieel vlak voor veel consumenten moeilijk zijn, heeft besloten om door te gaan met de verdeling van de reeds gedrukte folders om de consument dit voordeel toch te gunnen, waarbij hij echter erkende dat de slogan in kwestie niet meer toepasselijk was en dienaangaande via een persbericht verduidelijkte: “Haast je naar de winkel … en hou veilige afstand”.  

In deze specifieke context en gelet op de onvoorzienbare en uitzonderlijke omstandigheden waarmee de adverteerder werd geconfronteerd in dit geval, is de Jury van mening dat de communicatie weliswaar onwenselijk was wat betreft de slogan als dusdanig, maar dat de essentie van de folder niettemin bestaat uit kortingsbonnen waarvan de geldigheidsperiode tussen nu en het einde van het jaar is gespreid en die de adverteerder en de merkfabrikanten ondanks alles wensten te kunnen verdelen.  

Gelet op het voorgaande heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.  

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.  

Gevolg

Gelet op de berichtgeving door de adverteerder bij de verspreiding van de folder en diens reactie op de klachten, gaat de Jury er echter van uit dat deze niet opnieuw met de slogan in kwestie zal communiceren in de huidige omstandigheden.  

Adverteerder: BABM
Product/Dienst: Lentefolder met kortingsbonnen
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  20/05/2020