AXA – 01/10/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont beelden van het revalidatieproces van een jongen en eindigt met beelden van de jongen als zanger in een repeterend muziekgroepje.

Bij het begin van de spot verschijnt de volgende tekst op het scherm: “gebaseerd op waargebeurde feiten”.

Mannenstem: “We zijn allemaal geboren om te beschermen, maar voor mij is het een roeping. Als kind had Lucas een ernstig ongeval tijdens het fietsen. Ik heb zijn familie ontmoet. We praatten over de gevolgen en de beste manieren om hem te helpen. Met Axa partners hebben we hun huis heringericht met de nodige voorzieningen. We stelden een prive-lerares aan om hem hulp te bieden bij het leren en hielden toezicht op zijn revalidatie in een gespecialiseerd centrum. We begeleiden hem al jaren. Onlangs zei zijn moeder tegen me: “Vandaag zag ik dat mijn zoon gelukkig was.” Ik werk voor Axa. Mensen beschermen is mijn roeping.”.

Voice-over: “Ontdek andere verhalen op Axa.be. Axa, verzekeringen anders bekeken.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt de hele context en de rol van de adverteerder in het betreffende drama op onrealistische wijze uitvergroot. Er wordt ingespeeld op de emoties van mensen en met de reclame creëert AXA een verwachtingspatroon van een aanpak op maat die in de praktijk niet haalbaar is.
Bovenop deze poging tot objectieve motivering, geeft de klager ook zijn persoonlijke appreciatie: dit is gewoon beneden alle normen van goede smaak en fatsoen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in het geval van een zwaar ongeval, zoals behandeld in de TV-spot, zijn specifieke aanpak erin bestaat om de slachtoffers, bovenop de schadeloosstelling, zo goed mogelijk te begeleiden in hun revalidatie en hun re-integratie in hun dagelijkse leven. Vanzelfsprekend zal dit steeds op maat gebeuren, met akkoord van het slachtoffer of zijn omgeving en rekening houdend met de ernst van het geval en het juridische kader. De waargebeurde feiten waarvan sprake in de TV-spot zijn daarvan een realistische weergave. Jaarlijks behandelt de adverteerder op die manier meerdere tientallen gevallen, wat bewijst dat een aanpak op maat in de praktijk wel degelijk realistisch en haalbaar is.

Vóór uitzending werd deze spot voorgelegd aan een reeks proefpersonen voor een pre-test. In geen enkel panel werden er opmerkingen gemaakt over een gebrek aan goede smaak of fatsoen, noch over een overdreven verwachtingspatroon dat zou gecreëerd worden, wat hem sterkt in zijn overtuiging over de goede en oprechte kwaliteiten van deze publiciteit.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie die onder meer beelden van het revalidatieproces van een jongen toont en de dienstverlening van de adverteerder in dat verband in de verf zet.

De Jury heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk hij jaarlijks meerdere tientallen gevallen op die manier behandelt en een dergelijke aanpak op maat in de praktijk wel degelijk realistisch en haalbaar is.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze TV-spot niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden omtrent de dienstverlening van de adverteerder.

De Jury is vervolgens van mening dat het delicate onderwerp in de spot in kwestie op een discrete en niet-choquerende manier in beeld gebracht wordt.

De Jury is derhalve van oordeel dat men hier niet onterecht een beroep doet op emoties en dat deze reclame evenmin de menselijke waardigheid aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AXA
Product/Dienst: Verzekeringen
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2013