AUTORECLAME 2011 (CO2 & VERBRUIK) – 30/04/2011

Beschrijving van de reclame

- Garage Evrard (Dacia)
- Garage Dapare & Fils (Hyundai)
- Incar (Kia)
- Garage Goosse (Skoda/Seat)
- Garage Collet (Ford)
- Garage Warling (Renault)
- Ets François sprl (Audi)
- Garage Michel Lecoqu (Suzuki)
- Eurocars Eupen/Verviers en Garage Hubin (Opel)
- Garage De Turck (Mazda)
- Groupe Crucifix (Citroën)
- Proxicar Couvin (Opel)
- Garage Debaty (Suzuki)
- Garage du Circuit (Volkswagen)
- Laffut Auto (Skoda)
- Garage François (Kia)
- Garage Henrion (Renault)
- Aywaille Motor (Hyundai)
- Ets Gaspard (Volkswagen)
- Citroën Willemsens (Citroën)
- Boi Mons (Ssang Yong)
- Ets Descamps & Fils sprl (Suzuki)
- De Grande Cars (Volvo)
- De Smet Brussels (Volvo)
- Garage Baziel Van Hoye (Ford)
- Garage Lemaitre (Kia)
- Groupe Renault Motors
- Garage Hamron (Ford)

Motivering van de klacht(en)

AFWEZIGHEID VAN VERMELDINGEN

Het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden niet vermeld.

HORIZONTAAL

De vermeldingen in kwestie zijn niet horizontaal onder het beeld vermeld, wat strijdig is met de Febiac code.

FOUTIEVE VERMELDING CO2

De CO2-uitstoot wordt als volgt vermeld : « 99grCO2 », wat niet correct is aangezien de CO2 uitstoot vermeld moet worden in « g/km ».

Jurybeslissing

AFWEZIGHEID VAN VERMELDINGEN (33)

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot niet werden vermeld, hetgeen strijdig is met het Koninklijk besluit van 5 september 2001 (en zijn bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

HORIZONTAAL (2)

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot niet horizontaal onder het beeld vermeld zijn, wat strijdig is met artikel 5 van de Febiac code.

FOUTIEVE VERMELDING CO2 (4)

De Jury heeft vastgesteld dat de CO2-uitstoot als volgt vermeld wordt: ‘Co: de ... à ...gr’. Deze advertentie is dus in strijd met bijlage 1 van het KB van 05/09/2001 dat preciseert dat de CO2-uitstoot vermeld moet worden in gram per kilometer (g/km).

De Jury heeft derhalve aan de adverteerders verzocht om hun advertenties te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het KB van 05/09/2001 en artikel 5 van de Febiac code en intussen deze advertenties niet meer te verspreiden. Met het oog op de wijziging, vestigt de Jury eveneens de aandacht op het feit dat voor deze vermeldingen (cijfers + letters l/100km en g/km), alle karakters, zowel hoofd- als kleine letters (behoudens sub- of superscript en andere bijzondere lettertekens), de voorgeschreven minimale lettergrootte moeten respecteren.

De adverteerders hebben bevestigd dat ze de beslissing van de Jury zullen naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werden deze dossiers afgesloten.

Adverteerder: AUTORECLAME 2011 (CO2 & VERBRUIK)
Product/Dienst: AUTORECLAME 2011 (CO2 & VERBRUIK)
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/04/2011