AUTORECLAME 2010 (Milieubewering) – 06/04/2010

Beschrijving van de reclame

LUSSIS (Toyota)
MAZDA MOTORS BELGIUM (Mazda)
D’IETEREN (Volkswagen)
D’IETEREN (Seat)
FORD MOTOR BELGIUM (Ford)
GARAGE BORCY (Ford)
D’IETEREN (Seat)
VAN DEN BOSSCHE (Ford)
GARAGE LEMAITRE (Seat)
GARAGE DEWOLF (Ford)
D’IETEREN (Seat)
KLONTZ AUTO (Mazda)
FORD MOTOR BELGIUM (Ford)
FORD MOTOR BELGIUM (Ford)
KLONTZ AUTO (Mazda)
KLONTZ AUTO (Mazda)
FORD MOTOR COMPANY (Ford)
AUTOPRECISION (Renault)
RENAULT ATH, RENAULT TOURNAI (Renault)
ETS F. NERI, GARAGE BOVENS, GARAGE GILLES, GARAGE LANGELLA & FILS (Renault)
AUTOPRECISION (Renault)

Motivering van de klacht(en)

« la gamme extrêmement large va de la petite citadine écologique et économique IQ, [...] »
« Nous agrandissons notre gamme ECOnetic de véhicules respectueux de l'environnement »
« c’est toute la nature qui lui a commandé le respect de l’environnement »
« bientôt un nouveau Touareg Hybride pour le respect de l’environnement »
« SEAT garde une longueur d’avance dans le respect de l’environnement »
« voici la voiture la plus écologique de sa catégorie »
« la voiture la plus verte »
« Résultat, vous êtes en avance sur les taxes automobiles relatives aux émissions polluantes »
« Un plaisir de conduire écologique et dynamique »
« La nouvelle SEAT Leon Ecomotive est une bouffée d’air pur pour l’environnement. »
« Votre portefeuille vous dira merci. Et la nature aussi. »
« La nouvelle Seat Leon Ecomotive, 99gr de CO2. La nature vous sera très reconnaissante, votre portefeuille aussi grâce aux 15% de remise légale »
« Renault Twingo associe maintenant performance et respect de l’environnement ».
« Renault Clio associe maintenant performance et respect de l’environnement ».
“De nieuwe Seat Leon Ecomotive, 99gr CO2. De natuur zal verwonderd zijn en uw portemonnee ook, dankzij de 15% wettelijke korting”
« Dynamisch en ecologisch rijplezier »

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze vermeldingen absolute beweringen uitmaken die er impliciet op wijzen dat de wagen in kwestie geen gevolgen zou hebben voor het leefmilieu, hetgeen in werkelijkheid niet het geval is (voertuig in kwestie blijft CO2 uitstoten). De Jury is derhalve van oordeel dat deze beweringen strijdig zijn met art. 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de ICC code. De Jury heeft derhalve aan de adverteerders in kwestie verzocht om deze beweringen te wijzigen (door ze te milderen) of weg te laten en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werden deze dossiers afgesloten.

Adverteerder: AUTORECLAME 2010 (Milieubewering)
Product/Dienst: AUTORECLAME 2010 (Milieubewering)
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/04/2010