AUTORECLAME 2008 (Vork) – 17/07/2008

Beschrijving van de reclame

REGNIERS (Opel)
BARVAUX S.A. (Mercedes-Benz)
GARAGE NOISET (Kia)
HORION SA (Fiat Croma)
GARAGE JOS KERTENS (Mazda)
AUTOS-DIFFUSION (Ford)
GARAGE GÉRARD & FILS (Daihatsu)
DAIMLER CHRYSLER BELGIUM S.A. (Smart)
MAZDA (Mazda2)
BMW (BMW X3 2.0 d)
CADILLAC CORVETTE HUMMER BENELUX (Corvette/Cadillac)
GARAGE DAVE&FILS (Fiat)

Motivering van de klacht(en)

Indien het reclamemateriaal meer dan een model dekt, is het mogelijk ofwel het officiëel brandstofverbruik/Co2 van alle gedekte modellen, ofwel een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 te vermelden.

Jurybeslissing

Algemene beslissing van de JEP:

De Jury heeft meegedeeld dat indien de reclame verschillende modellen dekt dan OF de officiële brandstofverbruikgegevens en CO2 voor alle vermelde modellen OF een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 worden opgenomen (bijlage IV van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.).

Wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd, zijn de op te geven waarden voor het brandstofverbruik en CO2 van dat model gebaseerd op de variante en/of uitvoering met het hoogste officiële brandstofverbruik/ CO2-uitstoot binnen die groep;

De Jury heeft derhalve aan de adverteerders verzocht hun reclame te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het hogervermelde K.B van 5 september 2001 en in afwachting daarvan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerders in kwestie hebben bevestigd dat ze de Jurybeslissing zullen naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AUTORECLAME 2008 (Vork)
Product/Dienst: AUTORECLAME (Vork)
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/07/2008