ATV – 07/12/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 2 mannen die tegen een muur in een donker steegje staan te vrijen, beide met hun broek half open en hun tongen uit de mond. De ene man draagt enkel een jeans, de andere een matrozenpak. Op de andere muur ziet men een schaduw van een grote persoon die hen aanschouwt. Op de grond bevinden zich lege flessen. Uit de tekst met als titel : “Geen sterker verhaal dan je eigen” en als slotzin : “ATV. We zien wel” kan men afleiden dat het om Lange Wapper gaat, de geheimzinnige plaaggeest van de stad Antwerpen die altijd en overal op de loer ligt om schuinsmarcheerders aan het schrikken te brengen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend. Het gebruik van zulke expliciete seks oogt zeer vulgair en goedkoop en is een beeld dat men eerder verwacht in een goedkope pornofilm. Het feit dat men 2 homoseksuelen afbeeldt als schuinsmarcheerders betreft een bevestiging van de stereotiepe promiscuïteit. Het is ongepast om de stadslegende in verband te brengen met pornografie, temeer daar deze advertentie ook door kinderen kan gezien worden. Deze laakbare reclame overschrijdt ruimschoots de ethische normen. Homopornografie wordt hier misbruikt om de aandacht te vestigen op een boodschap die met het getoonde niets te maken heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij ervan overtuigd is dat hij de grenzen van het goed fatsoen niet overschreden heeft. Hij benadrukte dat er nergens intieme lichaamsdelen getoond worden. Hij stelde dat in de pers toegegeven werd dat indien 2 dames zouden afgebeeld worden, dit niet aanstootgevend zou zijn en het dus louter gaat om het feit dat hier 2 mannen getoond worden. Volgens hem komen de reacties van mensen met een eerder conservatieve houding t.o.v man-man relaties en dient dit dan ook gerelativeerd te worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een afbeelding toont die als obsceen en choquerend kan gepercipieerd worden, die geenszins strookt met de geldende fatsoensnormen en getuigt van een gebrek aan goede smaak. Deze afbeelding kan personen met een andere geaardheid in diskrediet brengen door een beeld te verspreiden dat hun waardigheid aantast en kan zelfs bijdragen tot het bestendigen van sociale vooroordelen t.a.v deze groep. Bovendien is zij van oordeel dat dergelijke vorm van communicatie het vertrouwen van het publiek in de reclame kan ondermijnen. Daar deze reclame strijdig is met de artikelen 1, 2 en 4 van de IKK-code, alsook met de aanbevelingen van de JEP inzake de afbeelding van de mens, heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebrek aan een antwoord heeft de Jury overeenkomstig art. 16 van haar reglement een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: ATV
Product/Dienst: Regionale televisiezender
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/12/2004