ATOS WORLDLINE/HUBO – 23/01/2008

Beschrijving van de reclame

Een nieuwsbrief van BCC vermeldt naast het logo van Hubo het volgende: “10% korting op het volledige assortiment. Zin om de handen uit de mouwen te steken? Doe-het-zelvers krijgen met hun Visakaart/Masterkaart 10% korting op het volledige assortiment.”

Motivering van de klacht(en)

Beloofde korting werd niet toegekend omdat klager niet in bezit was van de daartoe bestemde bon. De bon was volgens de klager niet bijgevoegd in de elektronische newsletter.

Standpunt van de adverteerder

Hubo deelde mee dat de nieuwsbrief niet van hen uitging, maar van BCC en dat het ging om een vermelding die niet door hen goedgekeurd of bevestigd werd. Hubo deelde tevens mee dat aangezien de klager niet tevreden was met het voorstel om hem 10% korting toe te kennen op zijn volgende aankoop, Hubo bereid is om het bedrag van 6,25 euro over te schrijven op de bankrekening van de klager mits voorlegging van kassaticket, kortingsbon en mededeling rekeningnummer.

Atos deelde mee dat op de promotiepagina altijd het volgende aangegeven staat: “Enkel geldig bij betaling met uw Visa-kaart of Masterkaart en mits afgifte van onderstaande e-coupon….” Zij legde uit dat het feit dat de consument de advertentie aanbood en niet de coupon, de aanleiding kan geweest zijn voor de weigering van de korting. Zij stelde dat het ook kan dat, zoals blijkt uit de mail van Hubo, Hubo niet akkoord was dat er een web-promotie werd uitgestuurd en dit dan berust op een foute communicatie tussen BCC en Hubo, waarvoor Atos de schuld op zich neemt aangezien zij de controle heeft over het medium. Atos stelde tevens van oordeel te zijn dat aangezien alle promoties op de site reeds geruime tijd werken met dezelfde verwijzing naar de e-coupon en er terzake nooit eerder klachten geweest zijn, men moeilijk kan spreken van een structurele fout, noch van misleiding. Zij stelde evenwel de opmerking van de klager ter harte te nemen om de kwaliteit van de communicatie nog te verbeteren en bevestigde dat zij zonder uitspraak te doen over de rechtmatige toekenning van de korting of niet, het gepast vinden om een gebaar te doen naar de consument (geschenkbon van 25 euro). Atos benadrukte dat het om een uniek gebaar gaat dat geen aanleiding kan geven tot conclusies voor mogelijk andere fouten in de toekomst.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager zich gebaseerd heeft op de nieuwsbrief van BCC om mits betaling met zijn Visa-kaart een korting te bekomen op zijn aankopen bij Hubo, doch hij deze korting niet ontvangen heeft bij gebreke aan de aflevering van de vereiste bon. De elektronische versie van de nieuwsbrief zou de betreffende afscheurbare bon niet bevatten.

De Jury heeft genoteerd dat Hubo stelt de actie via de website niet te hebben goedgekeurd. Zij heeft vervolgens genoteerd dat deze situatie berust op een misverstand tussen BCC en Hubo en dat BCC hiervoor de verantwoordelijkheid op zich neemt daar zij de controle over het medium heeft.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat BCC de klager een tegemoetkoming heeft gedaan, dit bij wijze van uniek gebaar en zonder verbintenis voor mogelijke fouten in de toekomst.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan BCC aanbevolen om in de toekomst terzake aandachtig te zijn daar dergelijke communicatie ertoe kan leiden dat de consument overgaat tot transacties die hij anders niet had genomen (art. 94/6 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument).

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ATOS WORLDLINE/HUBO
Product/Dienst: Korting bij Hubo
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/01/2008