A.S.L.K. BANK – 11/03/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie stelt een Schotse doedelzakspeler voor die een kogelpen in de hand houdt en onder de titel “Minder belastingen ? Een beter pensioen ? Waar moet ik tekenen ? “ worden de voordelen voorgesteld van het pensioensparen, die zelfs de meest zuinige Schot zullen aanspreken, o.m een belastingsvermindering “Afhankelijk van uw inkomen steekt u al direct 30 tot 40 % zuivere belastingwinst op zak”

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als bedrieglijk nu zij laat uitschijnen dat het geciteerde percentage van belastingsvermindering geldt voor de volledige belasting terwijl het alleen van toepassing is voor het geïnvesteerde bedrag. Bovendien wordt het gebruik van het stereotiep van de Schot die op zijn centen zit beschouwd als een aanleiding tot ambiguïteit en ontsporingen welke te vermijden zijn in een periode van heropflakkering van de racistische en xenofobische gedachte.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat enerzijds de kwestieuze uitdrukking reeds jaren gebruikt wordt, zonder dat ooit een klacht werd ontvangen en anderzijds wat het gebruik van de Schot betreft, dat deze niet een “gierige” of “door geld geobsedeerde” mentaliteit illustreert maar wel de kwaliteit van het interessant en rendabel kunnen beleggen.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat de formulering inzake de belastings-vermindering van 30 % tot 40 % een risico op dubbelzinnigheid inhoudt, nu men zou kunnen denken dat deze betrekking heeft op de belasting, terwijl het enkel een percentage van het gespaarde bedrag betreft. Zij heeft derhalve aanbevolen om de advertentie in de toekomst te wijzigen, teneinde ieder risico op dubbelzinnigheid uit te sluiten. Wat het gebruik van de Schot betreft, werd geen opmerking geformuleerd inzake deze verwijzing naar een algemeen archetype, welke niet noodzakelijk een negatieve perceptie impliceert.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat de campagne beëindigd was, doch dat hij in de toekomst de aanbeveling van de Jury zou volgen

Adverteerder: A.S.L.K. BANK
Product/Dienst: Pensioensparen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/03/1999