AS ADVENTURE – 20/12/2011

Beschrijving van de reclame

Stem 1 : « Welkom op het wereldkampioenschap bobsleeën voor alcoholici. Het Zweedse team staat klaar voor de start, serieus stuk in hunne ‘frak’. Oei, oei, die hebben duidelijk geen BOB gekozen.
Bierström gaat uit de bocht, Lullebröt loopt de andere richting uit, de derde Zweed springt ... ja, da’s ernaast. Bobslee alleen weg. Jongens toch, jongens toch.”
Stem 2: “Ook avontuurlijk aangelegd? Ga dan voor uw eindejaarsgeschenken zeker langs bij AS Adventure.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt in de reclame verwezen naar mensen die alcoholist zijn. Dit is een serieuze dicriminatie van mensen die met dit probleem te kampen hebben. De klager vindt dat de verwijzing hiernaar weinig met de zaak te maken heeft en wenst dan ook dat deze reclame wordt stopgezet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit al het 4° jaar op rij is dat hij de spot inzet tijdens de kerstdagen omwille van de grappige link tussen BOBsleeën en “dronken” atleten (in dit geval alcoholici). Op géén enkele manier wordt er op kritische wijze gespot met alcoholi of worden alcoholici gediscrimineerd. Hij begrijpt dat drankverslaving een ernstige zaak is en het is dan ook absoluut niet de bedoeling dit te minimaliseren of ridiculiseren.
Daarentegen wil hij wél op een satirische manier het (in deze periode actuele) BOB statuut uitlichten in contrast met de gevolgen van overmatig drinken in het verkeer (in dit geval bobslee-verkeer).
En naar zijn mening is hij daar met deze radiospot goed in geslaagd.

Hoedanook zijn er andere spots gepland en komt hij indirect tegemoet aan de eis van de klager. Hij wil er echter wel op wijzen dat dit reeds gepland was en dus géén aanpassing is als reactie op de klacht. Hij blijft dus bij zijn standpunt dat de spot niet discrimineert is en is dus niet bereid tot “openbare verontschuldigheden” (citaat klacht).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een fictieve sportverslaggeving van het “wereldkampioenschap bobsleeën met alcoholici” betreft.

Volgens de Jury wordt op die manier in de reclame tevens het verband gelegd tussen de enscenering van de spot en de producten van AS Adventure. De Jury is bovendien van mening dat in de spot een onschuldige link wordt gelegd tussen het woord “bobsleeën” en het begrip “BOB”.

De Jury is van oordeel dat de radiospot geen enkel element bevat dat van aard is om alcoholici te denigreren of als minderwaardig te beschouwen. De reclame is evenmin discriminerend.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AS ADVENTURE
Product/Dienst: AS Adventure
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/12/2011