AS ADVENTURE – 20/04/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Mannelijke VO: “Welkom in Siberië waar deze jonge backpacker, T-shirt, korte broek en teensletsen net gearriveerd is. Hij wilde naar Sicilië, maar daar heeft zijn dyslexie anders over beslist. Het werd Siberië. Geen pizza hier, wel ijs. Veel ijs, geen schepijs. Haha, arrivederci.”
Vrouwelijke VO: “AS Adventure, adventure is everywhere. Val als een blok voor de duizelingwekkende lentepromoties. Nu in al onze winkels en op asadventure.com.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwijst naar een radiospot waarin een man die zich op Siberië bevindt i.p.v. Sicilië door zijn dyslexie er onderkoeld raakt want hij was natuurlijk niet uitgerust voor de reis. Zij deelde mee dat de spot met een heel gemeen lachje eindigt.
Volgens haar doet de spot uitschijnen dat iemand die aan dyslexie leidt ronduit dom is. “De man had maar beter zijn best moeten doen bij het lezen van zijn bestemming”, wordt er geïnsinueerd. Dit is ronduit beledigend voor alle mensen die dagelijks de strijd aangaan met dyslexie. Bovendien betreft dit vaak heel jonge kinderen die dagelijks op school hiermee geconfronteerd worden.
De humor in deze reclamespot is volgens haar ronduit kwetsend en beledigend voor een grote groep (kwetsbare) mensen die aan dyslexie leiden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij vooraleer de radiospot op antenne te laten gaan eerst het advies ingewonnen heeft van het Expertisecentrum Dyslexie. De reactie van de coördinator-neurolinguïste van dit centrum was de volgende: “We hebben de radiospot beluisterd en vinden het grappig en op geen enkele manier aanstootgevend. Dit is recht uit het leven gegrepen en dyslectici zijn meestal de eersten om met hun fouten te lachen. Dyslexie hoort bij onze maatschappij en dus kunnen we er maar beter mee leren leven.”.
Dit was voor de adverteerder de bevestiging om deze spot toch te gebruiken. Met zijn radiospots probeert hij absurde situaties uit te vergroten met de nodige humor. Een aanpak die toch ook wel gesmaakt wordt, zo blijkt uit heel wat likeability studies van de radioregies. Bovendien heeft het programma “Taboe” onlangs ook bewezen dat het best wel kan om met een “beperking” te lachen, zonder dat het uitlachen wordt. En die “tone of voice” hoopt hij ook in deze radiospot mee te geven.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat in de radiospot een man vertelt dat een jonge backpacker door zijn dyslexie net in Siberië in plaats van in Sicilië gearriveerd is, zonder dat de jonge backpacker aan het woord komt.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat hij, vooraleer de radiospot op antenne te laten gaan, eerst het advies ingewonnen heeft van het Expertisecentrum Dyslexie dat het spotje onder meer op geen enkele manier aanstootgevend vond.

De Jury is van mening dat de reclame een irrealistische en absurde situatie uitvergroot.

Zij is ook van mening dat het duidelijk irreële karakter van de spot ervoor zorgt dat deze niet van aard is om als beledigend ten aanzien van dyslectici opgevat te worden door de gemiddelde consument.

In deze context is de Jury van oordeel dat de radiospot niet van aard is om dyslectici te denigreren of als minderwaardig te beschouwen en dat de reclame evenmin discriminerend is.

Zij is ook van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AS ADVENTURE
Product/Dienst: AS Adventure
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/04/2018