ANSELL EUROPE – 11/06/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Get closer. Ultra Thin Condoms” toont een naakt vrijend koppel. Hun lichamen zijn samengesmolten ter hoogte van de intieme delen die niet zichtbaar zijn.

Vermelding van het logo van de adverteerder en afbeelding van het product.

Motivering van de klacht(en)

Deze onfatsoenlijke reclame wordt vrij verspreid, hetgeen choquerend is. De geslachtsdaad behoort tot de seksuele intimiteit en dit dient zo te blijven. Quid met de moraliteit en de eerbaarheid van onze kinderen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat aangezien dit product in directe relatie staat met seks, elke communicatie die dit in scène brengt sowieso onderhevig zal zijn aan de nodige polemiek en sommige personen zal storen.

De adverterdeer deelde mee dat hij nooit de bedoeling had om te choqueren. In tegendeel, de betreffende affiche is het resultaat van een spitse en coherente marketingreflectie. Na de jaren van “angst’ voor aids, is het gebruik van condooms sterk gestegen. Vandaag constateren we een daling van het gebruik. Studies hebben aangetoond dat de hoofdreden de fysische hinder is, die het vreemd element tijdens de geslachtsdaad veroorzaakt. Rekening houdend met deze informatie, heeft het merk Manix de meest fijne condoom ontwikkeld op de markt. Zo fijn dat men hem niet meer voelt. De reclame wil dan ook dit voordeel voor de consument maximaliseren en heeft deze realiteit verheerlijkt door een beeld van ‘fusie’ der lichamen in beeld te brengen.

Hij liet gelden dat de betwiste reclame niet uit de lucht gegrepen is. Ze biedt een oplossing voor de insight consument, baseert zich op een bewezen voordeel van het product en neemt zo een grote rem op het gebruik van condooms weg.

Wat het objectief provocerend karakter van het beeld betreft, stelde hij dit te willen tegenspreken. Gezien de context en het product, zou het gemakkelijk geweest zijn om louter een intiem deel te tonen om het impact van de affiche te verhogen, maar hij heeft geweigerd hierin te vervallen. Tijdens de opname, heeft hij er in het bijzonder op toegezien dat er geen intieme delen getoond worden. Het resultaat is een minder “gedetailleerd” en meer gedehumaniseerd beeld, dan wat we op stranden of in films kunnen zien.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de intieme delen (borsten, geslachtsdelen) van de personages bedekt zijn.

Anderzijds, is zij van oordeel dat enerzijds de visual (een vrijend koppel) duidelijk verband houdt met het aangeprezen product (voorbehoedsmiddelen) en dat anderzijds de visual (samensmelting van de lichamen) coherent is met de slogan (“Get closer. Ultra thin condoms”) .

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame geen enkele bewering of visuele voorstelling bevat die in strijd is met de algemeen geldende normen inake fatsoen en evenmin de menselijke waardigheid aantast. Bovendien is de Jury van oordeel dat binnen deze context, deze reclame niet van aard om morele schade toe te brengen aan kinderen of adolescenten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfsdisciplinaire bepalingen, heeft de jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ANSELL EUROPE
Product/Dienst: Voorbehoedsmiddelen Manix
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/06/2008