ANKER BEDDING – 07/01/2009

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een naakte blanke vrouw toont die in het midden van zwarte mannen ligt. Onderaan, 3 afbeeldingen van bedden, www.magnitude.be en de adressen van 3 winkels “A l’univers du sommeil”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een naakte blonde vrouw omringd door naakte lichamen van zwarte mannen of mannen wiens lichaam werd zwart geverfd en waarvan men het gezicht niet ziet. Deze hoofdafbeelding laat niet toe om meteen te achterhalen dat het om een reclame voor bedden en bedlinnen gaat. Deze afbeelding toont een instrumentalisering van het menselijke lichaam. Er zijn 2 manieren om dit beeld te interpreteren of te ervaren, die beide choquerend zijn daar ze seksueel stereotyperend zijn:
1) de zwarte mannen zijn opgenomen in het decor en staan ten dienste van de jonge blanke vrouw, die als het ware een ‘harem’ mannen domineert;
2) de jonge vrouw blijkt een seksueel object te zijn voor de mannen die haar omringen.

De klaagster betreurt deze afbeelding ten zeerste, die volgens haar seksistisch is en die de gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet bevordert daar zij ouderwetse stereotypes onderhoudt en bevordert en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen beïnvloedt.

Deze reclame vertoont ook een racistisch karakter: de schikking van de zwarten mannen doet denken aan de plooien in een stuk stof, beeld dat de mens degradeert tot een object, omdat deze vergeleken wordt met een stuk stof. Het feit dat de gezichten van de mannen verborgen zijn en deze zich in de houding van onderwerping bevinden, kan men interpreteren als een teken van ondergeschiktheid van het zwarte ras.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee de klacht te betreuren en verwonderd te zijn door de toch wel late reactie aangezien de campagne al loopt sinds eind 2006.

Hij stelde dat Magnitude een hoog gepositioneerd luxueus beddengamma is dat, in tegenstelling tot gelijk welk ander merk, de mogelijkheid biedt zich uit te leven op het vlak van aankleding en mode. De doelstelling van de campagne is aan de hand van een krachtig beeld de individuele totaalervaring van de slaap op te wekken. De campagne wil duidelijk maken dat Magnitude een product is dat uw wildste verbeelding waarmaakt en laat beleven. De verschillende mensen in het beeld stellen een zee van sensualiteit voor waarin het individu zich vrij kan bewegen. De campagne wil de hoge positionering en -kwaliteit van het merk benadrukken. Gelijkaardige campagnes zijn terug te vinden in de parfumindustrie.

De adverteerder gelooft dat deze campagne (en in het bijzonder de naakte blanke vrouw en zwarte mannen) helemaal niet aanstootgevend is en dat is ook nooit zijn bedoeling geweest. Net daarom heeft hij bij de opstart van de campagne de advertentie voorafgaandelijk voorgelegd aan de JEP, die een positief advies gaf.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een naakte blanke vrouw toont die in het midden van zwarte mannen ligt.

De Jury is van ordeel dat deze visuele voorstelling een sensuele en geen seksuele connotatie heeft. Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie, heeft de Jury gemeend dat deze afbeelding niet indruist tegen de algemeen geldende fatsoensnormen en niet aanstootgevend overkomt.

De Jury is tevens van oordeel dat de afbeelding verband houdt met het product en niet van aard is om de waardigheid van de vrouw of van de man aan te tasten en evenmin denigrerend overkomt.

De Jury is de mening toegedaan dat deze afbeelding in kwestie zwarte mannen niet herleidt tot koopwaar en niet van aard is om door de gemiddelde consument als racistisch te worden beschouwd. De afbeelding van een vrouw in het midden van mannen tast de gelijkwaardigheid van de vrouw ten aanzien van mannen niet aan en bestendigt geen stereotypen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ANKER BEDDING
Product/Dienst: Magnitude
Media: Internet
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/01/2009