ALLIANZ – 17/02/2016

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de getatoeëerde rug van een vrouw die op een bed zit. Ze houdt een wit laken voor zich en kijkt opzij. Daarnaast de tekst “Durf gerust. Met Allianz aan je zij. – Lancez-vous. Avec Allianz à vos côtés”. Daaronder het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt de reclame seksistisch. Ze ziet het verband niet tussen de activiteit van de adverteerder en een deels naakte vrouw. Ze vraagt zich af of het gebruik van het lichaam van een vrouw om de aandacht te vestigen op een verzekeringsmaatschappij bovendien geen vrouwonvriendelijke handeling is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze foto deel uitmaakt van de campagne “Durf gerust. Met Allianz aan je zij” waarin hij de mensen aanmoedigt om te doen waar ze zin in hebben zoals, naast andere afgebeelde voorbeelden, de hele rug laten tatoeëren.
Hij positioneert zich als een verzekeraar die aan de zijde van de mensen staat bij elke belangrijke beslissing die ze in hun leven nemen.

De adverteerder verwijst eveneens naar een spot en verduidelijkt dat hij deze foto heeft gekozen om zijn reclame te illustreren in het magazine in kwestie omdat deze volgens hem goed overeenkwam met de artistieke en “gedurfde” kant van dit magazine.

Zijn bedoeling was niet om te choqueren of een seksistische opzet te hebben. Hij had even goed de foto van een getatoeëerde man kunnen gebruiken. Het belangrijkste was om de aandacht te vestigen op de keuze om een groot deel van het lichaam te laten tatoeëren, een belangrijke beslissing in een leven. Zonder een oordeel te uiten over deze keuze.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie die de getatoeëerde rug toont van een vrouw die op een bed zit en een wit laken voor zich houdt.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft ze genoteerd dat deze advertentie deel uitmaakt van de campagne “Durf gerust. Met Allianz aan je zij” die verschillende acties die ondernomen worden door personen toont die een belangrijke beslissing vereisen.

De Jury is van mening dat de afbeelding in kwestie op een bescheiden manier een getatoeëerde rug toont eerder dan de naaktheid van een vrouw en dat de afbeelding van de vrouw niet onfatsoenlijk is.

Ze is eveneens van oordeel dat de reclame de waardigheid van de vrouw niet aantast.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de advertentie in kwestie niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALLIANZ
Product/Dienst: Verzekeringen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/02/2016