ALDI – 24/10/2017

Beschrijving van de reclame

Het gaat om een coverwrap rond de krant Metro.

Op de voorpagina kan men onder andere volgende titels lezen, met de vermelding van het logo van Metro links en dat van de adverteerder rechts:
“Aldi bewijst onomstotelijk zijn kwaliteit”;
“Aldi net zo goed als de A-merken”;
“‘Hoe duurder, hoe beter’ ontkracht”;
“Hoge kwaliteit en lage prijzen gaan wel degelijk samen”.

Daaronder, in een kader, de tekst: “Aldi meet zich met de besten. Erpe-Mere. Hoge kwaliteit tegen lage prijzen. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En toch bewijst ALDI in zijn 450 supermarkten dat het wél kan, met 6.000 medewerkers die er dagelijks voor aan de slag gaan. Ruim 1.000 consumenten hebben de kwaliteit van de producten deze zomer bevestigd in onafhankelijke smaaktesten.”.

Daaronder een artikel geïllustreerd met de foto van een reclameaffiche in een bushokje voor het water van het merk Fou d’O van Aldi.

De laatste pagina van de krant betreft een reclame op de volledige pagina voor het water van het merk Fou d’O van Aldi en stelt het product in kwestie voor.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager deelde mee dat de cover van het dagblad volledig werd overgenomen door een advertentie waarbij nergens op de pagina wordt vermeld dat het om een advertorial gaat. Volgens hem is dit misleidend.

2) De klager deelde mee dat de publireportage in de vorm van de eerste pagina van het dagblad tot grote verwarring voor de consument leidt en vraagt zich af of het wettelijk is dat er geen vermelding is om de lezer te waarschuwen dat het om een publireportage gaat.

3) De klager benadrukte dat er op de reclame op de eerste pagina van het dagblad niet op wordt gewezen dat het een reclameboodschap is. De reclame lijkt op een reportage en volgens hem zal meer dan één persoon gefopt worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij bij de voorbereiding en bij de definitieve opmaak van de coverwrap alle mogelijke voorzorgen genomen heeft. Zo stelde hij de vraag aan de uitgever of in casu een woord als ‘publireportage’ of ‘advertorial’ diende te worden toegevoegd. Bij gebreke aan bevestigend antwoord voelde de adverteerder zich voldoende gerustgesteld om de beslissing te nemen om uiteindelijk niet ‘publireportage’ of ‘advertorial’ te voorzien op de coverwrap.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de voorpagina van de betrokken krant en heeft er nota van genomen dat de klachten betrekking hebben op het feit dat er niet aangegeven staat dat het om een reclame gaat.

De Jury heeft dus de vraag onderzocht of de commerciële communicatie in kwestie als zodanig herkenbaar is rekening houdend met de verschillende tekstuele en visuele elementen en of het publicitaire karakter voldoende duidelijk kenbaar is.

In dit opzicht, heeft de Jury nota genomen van de volgende elementen:
- het gaat om een “coverwrap”;
- het logo van de adverteerder staat in het groot rechtsbovenaan de pagina;
- de 4 onderwerpen die bovenaan de pagina vermeld worden gaan allemaal over de adverteerder zodat deze laatste het enige onderwerp uitmaakt van deze volledige voorpagina;
- de titel van het artikel vermeldt in het groot de naam van de adverteerder;
- het artikel zelf wordt geïllustreerd met een reclame van de adverteerder;
- wanneer de lezer de voorpagina omdraait, verschijnt de echte voorpagina van de krant;
- de laatste pagina van de krant betreft een reclame op de volledige pagina voor het water van het merk Fou d’O van Aldi en stelt het product in kwestie voor.

De Jury heeft bovendien genoteerd dat het lettertype en de layout van deze voorpagina verschillen van deze van de redactionele inhoud van de betrokken krant.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat in dit geval de combinatie van deze verschillende elementen voldoende duidelijk aangeeft dat het om een publicitaire communicatie gaat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie voor de gemiddelde consument voldoende herkenbaar is als reclame.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALDI
Product/Dienst: Aldi
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/10/2017