ALDI – 22/08/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie in de folder bevat onder meer een foto van een bankstel waarboven een driedelige afbeelding van een duinenzicht hangt, met daaronder de prijs per set, het “FSC”-logo en de tekst:
“Living Art®
Wanddecoratie, 3-delig
canvas met 3 luiken, afmeting 1 luik: 50 x 50 x 2 cm,
keuze uit 5 dessins, FSC®-gecertificeerd”.
Rechts hiervan afbeeldingen van de andere versies waarin het product verkrijgbaar is.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat het woord canvas verwijst naar schilderslinnen. Hij kocht het product aan, doch bij het uitpakken bleek dat de afbeeldingen gedrukt waren op een ordinair wit sulfaatkarton. Volgens hem gaat het om een oneerlijke handelspraktijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde het dat een klant een publicatie in zijn folder ‘oneerlijk’ noemt en deelde mee dat hij te goeder trouw heeft gehandeld wat het artikel in kwestie betreft.
Hij wil op geen enkele manier verhullen uit welk materiaal het artikel vervaardigd is. Zo is er bewust gekozen om het artikel de benaming ‘wanddecoratie’ mee te geven en niet ‘canvas’. Ook vermeldt hij duidelijk (zowel op de verpakking als in de folder) dat het artikel ‘FSC-gecertificeerd’ is, wat wijst op een product waarvan de bestanddelen hout of papier bevatten.
Het klopt dat in het onderschrift bij het artikel ‘canvas’ vermeld staat. Hier heeft de adverteerder echter geopteerd voor de bredere commerciële invulling van de term ‘canvas’. Immers, waar vroeger de term ‘canvas’ verwees naar een geweven stof (linnen of katoen), vaak gebruikt voor schilderdoeken, is de term nu verbreed. ‘Canvas’ wordt in die bredere betekenis gebruikt voor een rechthoekige of vierkante fotoprint, bedoeld om aan de muur te bevestigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie waarop de klacht betrekking heeft onder meer een foto van een bankstel bevat waarboven een driedelige afbeelding van een duinenzicht hangt, met daaronder de prijs per set, het “FSC”-logo en in grotere letters de tekst “Wanddecoratie, 3-delig” met daaronder in kleinere letters “canvas met 3 luiken, afmeting 1 luik: 50 x 50 x 2 cm, keuze uit 5 dessins, FSC®-gecertificeerd”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze niet wou verhullen uit welk materiaal het artikel vervaardigd is, getuige waarvan de keuze voor de benaming “wanddecoratie” en de vermelding dat het artikel “FSC-gecertificeerd” is, wat wijst op een product waarvan de bestanddelen hout of papier bevatten, en dat hij in het onderschrift heeft geopteerd voor de bredere commerciële invulling van de term “canvas”.

De Jury is dienaangaande van mening dat de gemiddelde consument aan het gebruik van het woord “canvas” in deze advertentie niet de draagwijdte zal toekennen die de klager hieraan geeft en deze term met name zal opvatten in de bredere betekenis van een rechthoekige of vierkante fotoprint, bedoeld om aan de muur te bevestigen waarnaar de adverteerder eveneens verwijst.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de samenstelling van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALDI
Product/Dienst: Wanddecoratie
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/08/2018