ALDI – 19/12/2013

Beschrijving van de reclame

Een foto toont hoe op een palet geplaatst tussen manden uit staaldraad gesloten en geopende kartonnen verpakkingen van flessen niet-alcoholische dranken staan, met name de dranken “Suzy Drink” en “Tommy Drink”. In de manden uit staaldraad achter en rechts van dit palet met kartonnen verpakkingen liggen losse flessen van alcoholische dranken. In de mand links van het palet liggen blikjes foie gras.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een overtreding van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, in het bijzonder van artikel 5.2: de kinderdranken “Crazy Suzy” en “Crazy Tommy” (niet-alcoholisch) staan tussen de alcoholische dranken zoals likeur, jenevers (choco en vanille), glühwein, wijn, champagne.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat op de in de klacht bijgesloten foto te zien is dat de niet-alcoholische partydrank naast de alcoholische mandarine gepresenteerd staat. De mandarine is echter los in een mand gepresenteerd, terwijl de partydrank in de originele kartons op een pallet ernaast staat. Volgens zijn interpretatie van de richtlijn volstaat dat als fysieke afscheiding. Bovendien is er boven de producten, niet te zien op de foto, een pancarte met de prijs en productinformatie aangebracht. Op de pancartes van alcoholische dranken wordt ook het alcoholpercentage vermeld.

Jurybeslissing

Op basis van de foto’s die meegedeeld werden door de klager heeft de Jury vastgesteld dat er op een afzonderlijk palet geplaatst tussen manden uit staaldraad gesloten en geopende kartonnen verpakkingen van flessen niet-alcoholische dranken staan, met name de dranken “Suzy Drink” en “Tommy Drink”. In de manden uit staaldraad achter en rechts van dit palet met kartonnen verpakkingen liggen losse flessen van alcoholische dranken. In de mand links van het palet liggen blikjes foie gras.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er tevens nota van genomen dat boven de producten pancartes met prijs en productinformatie zijn aangebracht en dat op de pancartes van alcoholische dranken ook het alcoholpercentage vermeld wordt.

De Jury is van mening dat er in dit geval geen risico is op verwarring tussen de betrokken niet-alcoholische dranken en de alcoholische dranken.

De Jury is derhalve van oordeel dat in casu geen schending voorligt van artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALDI
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/12/2013