ALDI – 16/11/2020

Beschrijving van de reclame

Op een pagina van de folder onder de titel “Laat je verrassen door het aanbod vers vlees in onze koeling”, 4 pakjes vlees met daaronder hun benaming en in kleine letters en tussen haakjes hun prijs per kilo.
Onder elk pakje in een rode kader hun prijs in het groot en daaronder in het klein hun respectievelijke hoeveelheid gaande van 375g tot 500g.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager misleidt deze reclame de consument want als men de prijs van het vlees ziet, gaat men er van uit dat het om de prijs per kilo gaat. Als men naar de zeer kleine letters kijkt, beseft men dat het om de prijs voor fracties van kilo's gaat. Het stond hem voor dat de Belgische wetgeving een prijs per kilo oplegde.

Standpunt van de adverteerder

Van enige misleidende reclame is volgens de adverteerder helemaal geen sprake. Vooreerst worden de prijzen vermeld overeenkomstig de voorschriften van artikel VI.4 en artikel VI.5 Wetboek Economisch Recht, met name de door de consument totaal te betalen prijs voor het betrokken product wordt in euro vermeldt. Daartoe verwees hij naar het rode kader waarin de prijs voor het product, met expliciete verwijzing van het aantal gram, in witte tekstkleur wordt afgebeeld.
Daarnaast vermeldt hij evenzeer de prijs per meeteenheid, in concreto de prijs per kilo, en dit duidelijk zichtbaar en in onmiddellijke nabijheid van de vermelding van de verkoopprijs, met name boven het rode kader, in witte tekstkleur.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht met betrekking tot de prijsvermelding van vers vlees in de betrokken folder.

Zij heeft vastgesteld dat onder de afbeeldingen van de pakjes vlees hun verkoopprijs in het groot in een rode kader staat aangeduid met daaronder hun respectievelijke hoeveelheid gaande van 375g tot 500g, maar dat de reclame ook onder de benaming van de betrokken producten hun prijs per kilo aangeeft.

De Jury is van mening dat op deze manier de gemiddelde consument duidelijk geïnformeerd wordt over de totaal te betalen prijs voor de gepromote pakjes vlees terwijl tegelijkertijd de prijs per meeteenheid op een ondubbelzinnige, gemakkelijk herkenbare en goed leesbare manier wordt aangeduid, in de onmiddellijke nabijheid van de vermelding van de verkoopprijs.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame aldus zowel aan de bepalingen van de artikels VI.4 en VI.5 van het Wetboek van economisch recht als aan artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon voldoet.

De Jury is eveneens van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALDI
Product/Dienst: Vlees
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/11/2020